Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-09
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 10011701457
Przedmiot wniosku Informacja dotycząca struktury wiekowej pracowników Urzędu Miasta Poznania.
Kategoria sprawy kadrowe
Znak sprawy Or-I.1431.3.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku 2017-01-23
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-01-17
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 17011702799

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:34:32.0