Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO RADY MIASTA
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-10
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 10011700305
Przedmiot wniosku podstawa prawna wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania wokół stacji radarowej przy ul. Starołęckiej
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy RM-II.1431.1.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka elektroniczna
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-01-11
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 11011702578

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:21:23.0