Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnieie IP dotyczącej postępowania adm prowadzonego przez WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy Osiedla Baraki przy ul. Sypniewo w związku z prowadzoną sprawą GN-XIV.6821.7.6.2017. gospodarka gruntami
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie IP dotyczącej postępowania adm. prowadonego przze WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy Osiedla Baraki przy ul. Sypniewo w związku z prowadzoną sprawą GN-XIV.6821.7.6.2017. gospodarka gruntami
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostępnienie IP dotyczcej postępowania adm prowadzonego przez WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy Osiedla Baraki przy ul. Sypniewo w związku z prowadzoną sprawą GN-XIV.6821.7.6.2017. gospodarka gruntami
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępneinie IP dotyczącej postępowania adm prowadzonego przez WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy Osiedla Baraki przy ul. Sypniewo w związku z prowadzoną sprawą GN-XIV.6821.7.6.2017. gospodarka gruntami
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie IP dotyczącej postępowania adm prowadzonego przez WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ OŚWIATY Wysokość subwencji oświatowej otrzymywanej w 2017 roku. oświata
2017-07-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną. gospodarka gruntami
2017-07-14 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumentacja związana z remontem ewelacji w budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń nieruchomości miejskie
2017-07-14 WYDZIAŁ OŚWIATY Dane liczbowe dot. placówek przedszkolnych w Poznaniu. oświata
2017-07-14 WYDZIAŁ OŚWIATY Wykaz podmiotów prowadzącyh placówki, kontrolowanych przez UMP w latach 2014-2014 oraz ustalenia pokontrolne. oświata
2017-07-14 WYDZIAŁ OŚWIATY Łączna kwota dotacji przekazana w latach 2015-2017 podmiotom prowadzącym publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. oświata
2017-07-13 GABINET PREZYDENTA Projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. konsultacje i projekty społeczne
2017-07-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. przekazania statutów ZOO gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-13 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Nazwa oferenta zapytania ofertowego ZTMu w zakresie przygotowania dokumentacji budowlanej pod realizację Promenady Piątkowsko-Winogradzkiej. transport
2017-07-13 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU ilości i koszty utrzymania samochodów służbowych finanse
2017-07-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Wysokość stawek dotacji w przedszkolach niepublicznych. oświata
2017-07-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie protokołów z przeprowadzonych kontroli w placówkach niepublicznych. oświata
2017-07-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie protokołów z przeprowadzonych kontroli w przedszkolach publicznych. oświata
2017-07-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Wysokości stawek dotacji w przedszkolach publicznych. oświata
2017-07-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. projektu "System Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania" gospodarka odpadami
2017-07-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. 3 maja oraz zezwolenie na blokadę parkingową na podwórzu kamienicy gospodarka gruntami
2017-07-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Fluktuacja kadrowa w UMP w 2017 r. sprawy kadrowe
2017-07-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kategoria obiektu. urbanistyka i architektura
2017-07-12 GABINET PREZYDENTA Przyjmowanie uchodźców przez Miasto Poznań. pomoc społeczna; porządek i bezpieczeństwo
2017-07-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. umów na wywóz śmieci zawartych przez ZM GOAP gospodarka odpadami
2017-07-12 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. umów podpisanych przez UMP od 01.01.2012 r. do chwili obecnej z firmą Polska Agencja Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański z Katowic finanse
2017-07-11 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane adresowe dotyczace pływalni, aquaparków, szkół. oświata
2017-07-11 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumentacja z postępowania ZOU-XII.271.35.2017 zamówienia publiczne
2017-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno - architektoniczne dot.nieruchomości - ul.Szwedzkiej ul.Szwajcarskiej. urbanistyka i architektura
2017-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji dot.cieku Krzyżanka. urbanistyka i architektura
2017-07-10 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU inwestycje związane z odnowieniem posadzek zamówienia publiczne
2017-07-10 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU faktury za odśnieżanie obiektów UMP za 2011 r. finanse
2017-07-10 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU faktury za zużycie energii elektrycznej finanse
2017-07-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Wioski grantowe otrzymane w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2015 r. stowarzyszenia i fundacje
2017-07-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Wnioski grantowe otrzymane w maju i czerwcu 2015 r. stowarzyszenia i fundacje
2017-07-10 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Wnioski grantowe otrzymane w listopadzie i grudniu 2015 r. stowarzyszenia i fundacje
2017-07-10 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU odszkodowania za fukcjonowanie strefy kibica EURO2012 finanse
2017-07-10 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. liczby mieszkańców pod wskazanymi adresami z podziałem na zam. stałe i czasowe ewidencja mieszkańców
2017-07-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną. gospodarka gruntami
2017-07-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz nieruchomości, których współwłaścicielem jest Miasto Poznań gospodarka gruntami
2017-07-07 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty żłobka Kalejdoskop. pomoc społeczna
2017-07-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania administracyjne i sądowe wszczęte wobec nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Stanisława Matyi 1. gospodarka gruntami
2017-07-07 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości przy ul. Matyi 1 nieruchomości miejskie
2017-07-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja dotycząca wydanych decyzji na realizację inwestycji drogowych. urbanistyka i architektura
2017-07-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY pismo Atelier Architektury o udzielenie informacji publicznej oraz zawiadomienie o wadze prawnej nieruchomości urbanistyka i architektura
2017-07-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - czy toczy się postępowanie zmierzające do wydania dec. pozw. na budowę dla danych działek urbanistyka i architektura
2017-07-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie inf. publicznej nt. działek urbanistyka i architektura
2017-07-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie inf. publicznej dot. lokalizacji stacji Poznańskiego Rowera Miejskiego ist. od 2016 r. urbanistyka i architektura
2017-07-06 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie prezentacji zaprezentowanej na posiedzeniu Komisji Samorządowej RMP. jednostki pomocnicze miasta
2017-07-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumentacja dot. ICHOT. projekty unijne
2017-07-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Blokowania miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Szarych Szeregów 23a. gospodarka gruntami
2017-07-05 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie zestawienia działalności RO Winogrady w sprawie zakłócania spoczynku nocnego na terenie osiedla Słowiańskie. jednostki pomocnicze miasta; porządek i bezpieczeństwo
2017-07-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Decyzje komunalizacyjne dla nieruchomości miejskich wymienionych w odpowiedziach GN-VIII.1431.71-77.2017 i GN-VIII.1431.81-83.2017. gospodarka gruntami
2017-07-05 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Procedura realizacji wniosku. transport
2017-07-04 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekty lub warianty koncepcji dla pl. Wolności i al. Marcinkowskiego. projekty unijne; rewitalizacja
2017-07-04 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU oświetlenie budynków i ulic nieruchomości miejskie
2017-07-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Fragment ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa gospodarka gruntami
2017-07-04 BIURO RADY MIASTA udostępnieie nagrania audio posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMP z dnia 4.07.2017 r. zdrowie
2017-07-04 BIURO RADY MIASTA udostępnienie nagrania z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia RMP z dnia 3.07.2017 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-07-04 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH liczba osób zameldowanych na RDO w Poznaniu z podziałem na poszczególne Ogrody ewidencja mieszkańców
2017-07-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. inwestycji lokalnej z udziałem ludności gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-03 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Organizacja wyborów zgodnie z Kodeksem wyborczym. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; wybory
2017-07-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wnioski o wykup użytkowania wieczystego na własność. gospodarka gruntami
2017-07-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. odbierania zwierząt prywatnym właścicielom przez ZOO dowody osobiste; gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy polityki senioralnym. pomoc społeczna; zdrowie
2017-07-03 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. transport
2017-07-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie, w oparciu o które Miasto Poznań lub Skarb Państwa został właścicielem nieruchomości z obrębu Golęcin gospodarka gruntami
2017-07-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie, w oparciu o które Miasto Poznań lub Skarb Państwa został właścicielem nieruchomości z obrębu Naramowice. gospodarka gruntami
2017-07-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie, w oparciu o które Miasto Poznań zostało właścicielem nieruchomości z obrębu Naramowice. gospodarka gruntami
2017-07-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie, w oparciu o które Miasto Poznań zostało właścicielem nieruchomości z obrębu Golęcin. gospodarka gruntami
2017-07-01 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie zestawień działań radnych RO Winiary oraz protokołów i uchwał RO Winiary jednostki pomocnicze miasta
2017-07-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie, w oparciu o które Miasto Poznań zostało właścicielem nieruchomości z obrębu Naramowice. gospodarka gruntami
2017-07-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie, w oparciu o które Skarb Państwa został właścicielem nieruchomości z obrębu Naramowice. gospodarka gruntami
2017-07-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie, w oparciu o które Miasto Poznań zostało właścicielem nieruchomości z obrębu Naramowice. gospodarka gruntami
2017-07-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie, w oparciu o które Miasto Poznań zostało właścicielem nieruchomości z obrębu Naramowice. gospodarka gruntami
2017-06-30 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Model ruchu Aglomeracji Poznańskiej transport
2017-06-30 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Pismo w sprawie kopii decyzji dot. lokalizacji stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego nieruchomości miejskie
2017-06-30 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Rewitalizacja ulicy Urbanowskiej w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-06-30 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Usunięcie powalonego drzewa w Parku Wodziczki. porządek i bezpieczeństwo
2017-06-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ilość wniosków w sprawie najmu lokali (Porozumienie trójstronne z dnia 08.04.2015r. pomiędzy Prezydentem Miasta Poznania a Wielkopolskim Komendantem Policji w Poznaniu oraz Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu) gospodarka gruntami
2017-06-29 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Liczba wniosków o wykup lokali będących w dyspozycji policji i liczba zawartych Porozumień Trójstronnych zawartych z Prezydentem Miasta Poznania gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-06-29 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dokumentacja dot. stacji PRM zlokalizowanej przy ul. Wierzbięciece transport
2017-06-29 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. plaż miejskich. projekty unijne; rewitalizacja
2017-06-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o udzielenie inf. publicznej ul. Ługańskiej 19 urbanistyka i architektura
2017-06-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie inf. publicznej nt. dec. o warunkach zabudowy z 2009 r i 2013 r. urbanistyka i architektura
2017-06-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o udostępnienie wglądu do projektu budowalnego przy ul. Milczańska 3 urbanistyka i architektura
2017-06-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY dot. przesłania kopii decyzji o warunkach zabudowy 546/2008 z dnia 21.05.2008 urbanistyka i architektura
2017-06-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o przesłanie kopii decyzji o warunkach zabudowy nr 461/2010 z dnia 26.05.2010 urbanistyka i architektura
2017-06-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Pomocy cudzoziemcom. oświata; pomoc społeczna; sprawy kadrowe
2017-06-28 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy zapewnienia miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz liczby mieszkańców Poznania. ewidencja mieszkańców; oświata; pomoc społeczna
2017-06-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Część A zapytania sformułowanego we wniosku zarejestrowanego pod sygnaturą GN-VIII.1431.79.2017 gospodarka gruntami
2017-06-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku o podanie kwoty przypadajacej na jednego czlonka Stowarzyszenia na Rzecz Budowy ul. Fiedlera. stowarzyszenia i fundacje
2017-06-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku o kwotę przypadajacą na jednego czlonka Stowarzyszenia na rzecz budowy ul. Fiedlera stowarzyszenia i fundacje
2017-06-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przyspieszenie prac ws. przejścia z ul. Grzybowej do ul. Opolskiej oraz przebudowa ul. Jałowcowej. gospodarka gruntami
2017-06-26 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt budowlany przebudowy ul. Św. Marcin. projekty unijne; rewitalizacja
2017-06-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dotyczące nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 201 i 212a. gospodarka gruntami