Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-03-29 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dane dot. umowy na scanning 3D. projekty unijne; rewitalizacja
2017-03-29 WYDZIAŁ FINANSOWY DOT. BILANSU GMINY ZA LATA 2010-2016 finanse
2017-03-28 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zmiany dot. ulicy Strzałowej. gospodarka gruntami
2017-03-28 WYDZIAŁ OŚWIATY Planowane przekształcenia szkół niepublicznych na podstawie deklaracji składanych przez szkoły do 31 stycznia br. oświata
2017-03-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. działek przy ul. Jeleniogórskiej nieruchomości miejskie
2017-03-28 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA informacja w sprawie ilości drzew usuniętych w latach 2009-2016 ochrona środowiska
2017-03-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie dokumentacji. urbanistyka i architektura
2017-03-27 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Informacja dotycząca prowadzonej przez miasto polityki zdrowotnej. pomoc społeczna
2017-03-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania administracyjne prowadzone wobec nieruchomości położonych w Sierakowie (pow. międzychodzki). gospodarka gruntami
2017-03-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. nieruchomości przy ul. Jeleniogórskiej. kultura; ochrona środowiska; rewitalizacja
2017-03-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie nieruchomości obszarem rewitalizacji. rewitalizacja
2017-03-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Stare Miasto. rewitalizacja
2017-03-27 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. działek przy ul. Głogowskiej i Kasprzaka nieruchomości miejskie
2017-03-27 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 182/196 oraz ul. Babimojskiej nieruchomości miejskie
2017-03-27 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie sprawozdań z wykonania w 2016 r. zadań przekazanych przez osiedle Ławica do realizacji Wydziałom UMP i mjo. finanse; jednostki pomocnicze miasta
2017-03-27 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferta na reaizację zadania publicznego złożonych przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. pomoc społeczna
2017-03-26 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Udostępnienie programów i aspektów środowiskowych z lat 2015 - 2017. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-03-24 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Wniosek o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności dot. projektu "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego...". projekty unijne
2017-03-24 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Spławie. rewitalizacja
2017-03-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia projektu budowlanego. urbanistyka i architektura
2017-03-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacje dot.pozwolenie na użytkowanie oraz pozwolenie na budowę . urbanistyka i architektura
2017-03-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacje dotyczące budynku przy ul.Lodowej 15 oraz Dmowskiego 12,12a,14,16. urbanistyka i architektura
2017-03-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne wobec nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej i Babimojskiej. gospodarka gruntami
2017-03-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje w promieniu 1 km. urbanistyka i architektura
2017-03-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje w promieniu 1 km. urbanistyka i architektura
2017-03-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pozapłacowe czynniki motwowania pracowników i zasady awansu zawodowego organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-03-22 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. obsługi bankowej, inwestycji, WPI i korzystania z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych finanse
2017-03-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dokumenty zawierające dane o transakcjach sprzedaży przez Miasto Poznań działek pod zabudowę jednorodziną w 2015 i 2016r. gospodarka gruntami
2017-03-22 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty - "Małpi Gaj". pomoc społeczna
2017-03-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania administracyjne toczone wobec nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 4 i 4a. gospodarka gruntami
2017-03-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. spółki Remondis Sanitech Poznań Sp.zo.o.nt. stacji przeładunkowej przy ul. Góreckiej 104 oraz przy ul. Krańcowej 14 gospodarka odpadami
2017-03-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. społki Zakład Sprzatania Placów i ulic Mielczarek, Sobański i Spółka Jawna ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań nt. stacji przładunkowej dowody osobiste; gospodarka odpadami
2017-03-21 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie podziału Miasta Poznania na okręgi wyborcze. jednostki pomocnicze miasta
2017-03-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Treść ugody zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Poznania a Poznańską SM w sprawie opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu, na os. Jana III Sobieskiego. gospodarka gruntami
2017-03-18 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-03-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dokumentacja architektoniczna . urbanistyka i architektura
2017-03-17 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Budżet zadaniowy w Poznaniu za lata 2011-2015 finanse
2017-03-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Współpraca z mecenas Brodowską w ciągu ostatnich 3 lat. finanse; sprawy kadrowe
2017-03-16 WYDZIAŁ KULTURY Zadanie "Dancing fairPlayce Poznań" kultura
2017-03-16 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Formy działań Miasta na rzecz seniorów. pomoc społeczna
2017-03-16 WYDZIAŁ OŚWIATY Kopia protokołu z obrad Komisji w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora placówki Przedszkola nr 190. oświata
2017-03-16 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy przemarszu uczestników zgromadzenia porządek i bezpieczeństwo
2017-03-16 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy liczby zgromadzeń porządek i bezpieczeństwo
2017-03-15 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie wytycznych do dostępu do skrzynki osiedlowej Osiedla Świerczewo. jednostki pomocnicze miasta
2017-03-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania administracyjne toczące się wobec nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej (obręb: Junikowo, arkusz mapy, działki 86/5, 86/9 i 86/10). gospodarka gruntami
2017-03-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno -architektonicznych. urbanistyka i architektura
2017-03-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia projektu zagospodarowania terenu. urbanistyka i architektura
2017-03-14 GABINET PREZYDENTA Komunikacja samorządów ze społecznością lokalną. komunikacja
2017-03-14 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA komunikacja władz Poznania z mieszkańcami konsultacje i projekty społeczne
2017-03-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan realizacji projektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 - "Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie na ruch turystyczny". gospodarka gruntami
2017-03-14 GABINET PREZYDENTA Stan realizacji projektu "Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie na ruch turystyczny". konsultacje i projekty społeczne
2017-03-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Uzyskanie oceny merytorycznej wszystkich ofert w konkursie. pomoc społeczna
2017-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kserokopia dokumentacji dotycząca wypełniania warunków umowy z dnia 28.11.2016r. przez Automobilklub Wielkopolski oraz wydzielenia terenu nieobjętego umową. gospodarka gruntami
2017-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dokumentacja dotycząca umowy dzierżawy Toru Poznań przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski gospodarka gruntami
2017-03-13 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. ul. Zakopiańskiej w związku z przedsięwzięciem "Budowa kanalizacji deszczowej" nieruchomości miejskie
2017-03-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ułatwienia w komunikacji miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami. pomoc społeczna
2017-03-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych . urbanistyka i architektura
2017-03-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dokumentacja związana z postępowaniem na wybór operatora tymczasowej przystani. gospodarka gruntami
2017-03-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dokumenty dot. przebudowy ul. Świerzawskiej. transport
2017-03-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY System zabezpieczeń urządzeń wodociągowych i zbiorników. urbanistyka i architektura
2017-03-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2017-03-08 WYDZIAŁ OŚWIATY Zapytanie o inwestycję oświatową oraz inne na terenia miasta Poznania. gosp. komunalna i mieszkaniowa; gospodarka gruntami; konsultacje i projekty społeczne; nieruchomości miejskie; oświata; urbanistyka i architektura; zamówienia publiczne
2017-03-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Inwestycje na terenie Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-03-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan prawny nieruchomości oznaczonej w KW pod nr PO1D/7879/3. gospodarka gruntami
2017-03-07 GABINET PREZYDENTA Ocena merytoryczna ofert za 2015 i 2016 r. finanse; stowarzyszenia i fundacje
2017-03-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Lista nazw ulic Poznania jednostki pomocnicze miasta
2017-03-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-03-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje lokalizacyjne -teren Północna,Garbary,Grochowe Łąki urbanistyka i architektura
2017-03-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Junikowo. rewitalizacja
2017-03-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa o oddaniu w użytkowanie wieczyste działki położonej w Poznaniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 38, ark. 02, dz. 1/132. gospodarka gruntami
2017-03-06 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie sprawozdania z planu wydatków Osiedla Ławica. finanse; jednostki pomocnicze miasta
2017-03-06 BIURO RADY MIASTA udostępnienie materiałów Komisji Ochrony Środowiska RMP organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-03-03 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Śniadeckich. rewitalizacja
2017-03-03 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy liczy kamer i latarnii przyulicznych w mieście porządek i bezpieczeństwo
2017-03-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna ofery konkursowej - Senior Fit. pomoc społeczna
2017-03-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie karty oceny merytorycznej oferty - Wolontariat Wielkopolski. pomoc społeczna
2017-03-03 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. odszarów obiętych ochroną i opieką w związku z koncepcją "Usprawnienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania" nieruchomości miejskie
2017-03-02 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości przy ul. Drzymały nieruchomości miejskie
2017-03-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zamierzenia budowlane dz.487/1 urbanistyka i architektura
2017-03-01 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Budowa drogi oraz linii tramwajowej wraz z pętlą przy ul. Unii Lubelskiej. gospodarka gruntami
2017-03-01 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja na temat sposobu załatwienia sprawy przez ePUAP organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-03-01 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. przęseł mostu kolejowego na Starołęce nieruchomości miejskie
2017-03-01 WYDZIAŁ SPORTU dotyczy oceny oferty sport
2017-03-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie informacji w zakresie opiekunów dziennych w 2016 roku. pomoc społeczna
2017-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dot.Drogi Dębińskiej . urbanistyka i architektura
2017-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie dec.o war.zabudowy ul.Maków Polnych urbanistyka i architektura
2017-02-28 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA nieruchomości znajdujące się lub nie w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji gosp. komunalna i mieszkaniowa; rewitalizacja; urbanistyka i architektura
2017-02-28 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. zezwolena na sprzedaz napojów alkoholowych działalność gospodarcza
2017-02-28 GABINET PREZYDENTA Udostępnienie do wglądu karty oceny projektu złożonego w konkursie ofert. finanse; stowarzyszenia i fundacje
2017-02-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia i postępowania toczone w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Droga Dębińska 9, 11,13, 15 i ul. Piastowskiej 35. gospodarka gruntami
2017-02-28 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Droga Dębińska. rewitalizacja
2017-02-28 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości przy ul. Droga Dębińska 9 i 11 oraz ul. Piastowska 35 nieruchomości miejskie
2017-02-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ustalone i wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami za lata 2013-2017. gospodarka gruntami
2017-02-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury tecznicznej dla nieruchomości ul. Dębińska i Piastowska gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-02-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Maków Polnych - przedszkole - miejsca parkingowe. urbanistyka i architektura
2017-02-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Lubczykowa kserokopia decyzji o war.zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-02-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne oraz toczone postępowania administracyjne lub sądowe prowadzone wobec nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Michała Drzymały. gospodarka gruntami
2017-02-27 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zmiany w organizacji ruchu na ul. Paderewskiego w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-02-26 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zakres prac, uzbrojenie terenu, finansowanie budowy nawierzchni oraz odwodnienia drogi na ulicy Podmokłej. gospodarka gruntami
2017-02-25 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytanie o urlop Prezydenta Miasta Poznania sprawy kadrowe