Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-08-30 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA ilość studentów na uczelniach wyższych w Poznaniu kierunki IT statystyka
2018-08-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budowa osiedla. urbanistyka i architektura
2018-08-29 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Realizacja uchwały Rady Osiedla Św. Łazarz. transport
2018-08-28 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. danych statystyczych w zakresie transportu. transport
2018-08-28 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Proszę o podanie listy członków Rady Osiedla Winiary wszystkich kadencji jednostki pomocnicze miasta
2018-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Link do strony podmiotowej BIP. urbanistyka i architektura
2018-08-27 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. inwestycji przy ul. Drzymały oraz ul. Urbanowskiej. transport
2018-08-27 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia oceny merytorycznej z otwartego konkursu - Niania na godziny pomoc społeczna
2018-08-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz dzierżawy terenów przedsiębiorstwom rozrywki z okresu od luty 2018 r. do chwili obecnej. gospodarka gruntami
2018-08-27 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Rybaki. transport
2018-08-24 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Umowy z Kancelarią Prawną Chajec, Don-Siemion& Żyto w latach 2015-2018. finanse
2018-08-24 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Umowy z Kancelarią Prawną i Adwokacką Masiota w latach 2011-2017. finanse
2018-08-24 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Umowy z firmą doradczą Grant Thornton w latach 2015-2018. finanse
2018-08-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. interwencji podjetych przez Prezydenta ws. wolnożyjących kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-22 WYDZIAŁ KULTURY dot. imprez masowych w mieście 2018-2019 kultura
2018-08-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacje nt. własności działek 5,6,7 ark. 09, obr. Kobylepole. gospodarka gruntami
2018-08-22 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Inwestycja: "Budowa ulicy Folwarcznej". transport
2018-08-22 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego. transport
2018-08-22 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wynagrodzenia prezesów spółek gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę. urbanistyka i architektura
2018-08-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Uchwały Zarządu Miasta Poznania Nr 329/94 i 362/94. nieruchomości miejskie
2018-08-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wydatki Urzędu na reklamy i ogłoszenia w latach 2015-2018. finanse
2018-08-21 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Prośba o podanie znanej Radzie Osiedla Sołacz liczby wolno-bytujących kotów z terenu Osiedla Sołacz i czynności jakie podjęła na ich rzecz przez wszystkie kadencje od utworzenia Osiedla jednostki pomocnicze miasta
2018-08-21 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekty czasowych i stałych organizacji ruchu dla ul. Św. Marcin. transport
2018-08-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urabnistycznych. urbanistyka i architektura
2018-08-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wypełnienie warunków umowy nr D/23/4 z dnia 28 listopada 2016 r. przez Automobilklub Wielkopolski. gospodarka gruntami
2018-08-21 GABINET PREZYDENTA Koszt delegacji krajowych i zagranicznych PMP w latach 2015-2017 finanse
2018-08-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę. urbanistyka i architektura
2018-08-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistycznych. urbanistyka i architektura
2018-08-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistycznych. urbanistyka i architektura
2018-08-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę. urbanistyka i architektura
2018-08-20 URZĄD STANU CYWILNEGO Podanie liczby odwołań wniesionych do Wojewody od wydanych w latach 2012-2017 decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska. postępowanie administracyjne
2018-08-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji działek w obrębie Śródka. rewitalizacja
2018-08-20 WYDZIAŁ KULTURY dot. treści wniosków Fundacja Malta, Fundacja Made in Art, Klub Fantastyki kultura
2018-08-20 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status konsewrwatorski nieruchomości przy ul. Zagórze 7,8,9,10 w Poznaniu postępowanie administracyjne
2018-08-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zmiana sposobu użytkowania budynku. urbanistyka i architektura
2018-08-17 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostepnienie kopii metryczki subwencji oswiatowej na rok 2018 oświata
2018-08-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Plan realizacyjny Trasy Katowickiej. urbanistyka i architektura
2018-08-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI informacja nt. kosztów i długości trwania remontu lokali 1 a i 1b przy ul. Krasińskiego 8c/2. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Umowy zawarte przez Miasto Poznań ze spółką Obio Dom Produkcyjny Marcin Obiegły, sp. j. finanse
2018-08-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydzielenie miejsc postojowych. urbanistyka i architektura
2018-08-13 GABINET PREZYDENTA Cel umieszczenia tęczowych flag na pojazdach MPK Poznań zgromadzenia i imprezy masowe
2018-08-13 GABINET PREZYDENTA Finansowo - organizacyjne uczestnictwa UMP w "Poznań Pride Week" finanse
2018-08-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba godzin nadliczbowych w Urzędzie Miasta Poznania w latach 2015-2018. sprawy kadrowe
2018-08-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Toczące się postępowania na terenie wywołanych planów Jma i Jmb. urbanistyka i architektura
2018-08-10 GABINET PREZYDENTA Pytanie o koszty marszu równości finanse
2018-08-10 GABINET PREZYDENTA Kto podjął decyzję o zdjęciu teczowych chorągiewek z tramwajów w dniu 10-08-2018 komunikacja; zgromadzenia i imprezy masowe
2018-08-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. przebudowy mostu Lecha w Poznaniu. transport
2018-08-10 WYDZIAŁ OŚWIATY Komercyjne wykorzystanie obiektów szkolnych, placów zabaw, dziedzińc, w tym Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul Droga Dębinska 21 należacych do Miasta Poznania. oświata
2018-08-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. informacji na temat akcji "Zdrowy Maluch" w ASGO zdrowie
2018-08-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Orzeczenia sądowe przyznające Miastu Poznań zwrot kwot wydanych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej. postępowanie przed sądami
2018-08-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. urbanistyka i architektura
2018-08-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia treści umow zawartych pomiedzy Miastem Poznan, a Centrum Medycyny Weterynaryjnej. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Udostępnienie projektu przebudowy mostu Lecha w Poznaniu. transport
2018-08-08 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. zakresu numerów tablic rejestracyjnych zmniejszonych dla woj. wlkp. statystyka
2018-08-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego. urbanistyka i architektura
2018-08-07 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Prośba o udostępnienie informacji dot. działań podejmowanych przez Radę Osiedla Sołacz na rzecz wolno-bytujących kotów jednostki pomocnicze miasta
2018-08-07 GABINET PREZYDENTA Jak miasta szykują się na zmiany klimatyczne - ankieta ochrona środowiska
2018-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. domow tymczasowych dla zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. domow tymczasowych dla zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. domow tymaczasowych dla zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. zalegania odpadow w rejonie ulic Kluczborskiej, Opolskiej, Sucholewskiej, Gliwickiej itp. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przebudowa lokalu mieszkalnego. urbanistyka i architektura
2018-08-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zmiana sposobu użytkowania budynku. urbanistyka i architektura
2018-08-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja na temat najmu nieruchomości położonej przy ul. Przedborskiej 10a. gospodarka gruntami
2018-08-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Kary za niewłasciwe lub nieterminowe zrealizowanie umowy w zakresie dostawy, naprawy lub modernizacji taboru szynowego. transport
2018-08-06 WYDZIAŁ KULTURY dot. finansowania VI Festiwalu twórczości Osób Dojrzałych "Wyścig Jaszczurów" w roku 2014 kultura
2018-08-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia wyciagu bankowego z konta ZZO Sp.zo.o. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-06 WYDZIAŁ INFORMATYKI dot. zrealizowanych i planowanych do realizacji projektów w obszarze Data Center/Serwerowni informatyka
2018-08-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. lokalnych oczyszczalni gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zatrudnienie radcy prawnego w Urzędzie Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2018-08-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. domow dla bezdomnych kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-03 BIURO POZNAŃ KONTAKT Przebudowa Górneggo Tarasu Rataj - zaplanowana organizacja ruchu drogowego w obrębie ulis Hetmańska - Żegrze komunikacja
2018-08-03 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu na "Wykonanie audytu rekompensaty otrzymanej przez Spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r." gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia treści raportu oceniającego działalność POSUM zdrowie
2018-08-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Miejsca parkingowe. urbanistyka i architektura
2018-08-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Zestawienie dot. progów punktowych w LO (rok szkolny 2018/2019); liczby absolwentów gimnazjów, liczby uczniów klasy VIII SP, III GM rozpoczynających naukę 09.18; liczby i profilu planowanych klas pierwszych w LO na rok 2019/2020. oświata
2018-08-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-08-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI stan prawny działek: 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/4, 26/5, obręb Golęcin, ark. 44. gospodarka gruntami
2018-08-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. przedstawienia pięciu najwyżej ocenionych ofert w konkursie miejskim odnośnie dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. pomoc społeczna
2018-08-01 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Udzielenie informacji dot. współpracy (inicjatwy, programów, caseów) Poznania ze swoimi miastami partnerskimi współpraca z zagranicą
2018-08-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przekazanie kopii decyzji komunalizacyjnych. gospodarka gruntami
2018-07-31 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępninie scanów protokułu z obrad komisji konkursowej oraz kart oceny merytoryczej złozonych ofert - w otwartym konkursie ofert nr 59/2018. oświata
2018-07-31 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Udostepnienie projektów organizacji ruchu: ul. Babimojska, Dworca Śródka, Mostu Lecha i skrzyżowania ulic Dabrowksiego-Żeromskiego-Przybyszewskiego. transport
2018-07-31 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu w Poznaniu. transport
2018-07-31 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Komandoria. rewitalizacja
2018-07-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przekazanie dokumentów związanych z pracami budowlanymi - dot. ZOU-XII.271.74.2017.BK. gospodarka gruntami
2018-07-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjnye itd. w stosunku do nieruchomości połozonych na dz. 2/27, 2/29, 2/31, 2/33. gospodarka gruntami
2018-07-31 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zalesienie oraz uproszczony plan urządzenia lasu dla wskazanych lokalizacji. gospodarka gruntami
2018-07-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI informacja nt. ustawy o lasach. ochrona środowiska
2018-07-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kserokopia warunków zabudowy - Dąbrowskiego 129/131. urbanistyka i architektura
2018-07-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla nieruchomości-Komandoria dz.2/27 . urbanistyka i architektura
2018-07-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie informacji publicznej w postaci numeru księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej dz. nr 52/5, arkusz mapy 09, obręb 50. gospodarka gruntami
2018-07-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. oczyszczalni ścieków i bioodpadów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostepnienie akt sprawy-budynek wielorodzinny ul.Smolna. urbanistyka i architektura
2018-07-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja nr 490/2017 - odprowadzanie ścieków sanitarnych. urbanistyka i architektura
2018-07-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykazanie dochodów Miasta dot. dz. 499/6. gospodarka gruntami
2018-07-26 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Koncepcja i PFU dot. zajezdni przy ul. Madalińskiego. projekty unijne
2018-07-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje administracyjne ul.Mateckiego. urbanistyka i architektura
2018-07-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Planowane inwestycje zlokalizowane w odległości 1 km. urbanistyka i architektura