Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-01-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacje dotyczące ewentualnej modernizacji lub przebudowy ul. Grudzieniec. gospodarka gruntami
2018-01-11 BIURO RADY MIASTA "dochody" radnych RMP, bilans umów Miasta z Kurią Metropolitalną organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-01-11 WYDZIAŁ KULTURY dot. wskazanie kwoty wydanej na organizację jarmarku bożonarodzeniowego kultura
2018-01-10 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA informacje na temat samorządu terytorialnego miasta Gyor współpraca z zagranicą
2018-01-10 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych do UMP w 2016 r. statystyka
2018-01-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zmiana nazw ulic w Poznaniu. gospodarka gruntami
2018-01-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacje dotyczące obowiązujących umów najmu, dzierżawy, użyczenia i użytkowania wieczystego nieruchomości z obrębu Strzeszyn. gospodarka gruntami
2018-01-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne zgłoszone wobec nieruchomości z obrębu Jeżyce. gospodarka gruntami
2018-01-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacje dotyczące dzierżawy Stawu Rozlanego. gospodarka gruntami
2018-01-10 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. informacji o posiadanych aktach prawnych wydanych przez organ nieruchomości przy pl. Wolności 4 nieruchomości miejskie
2018-01-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Junikowskiej. rewitalizacja
2018-01-09 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt organizacji ruchu dla ulicy Marcelińskiej/Poranek. transport
2018-01-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-01-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-01-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podstawa uzyskania przez Miasto Poznań praw do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb Krzesiny, arkusz mapy 06, działka 2/1. gospodarka gruntami
2018-01-05 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Hanover miasto kultury, udzielenie infomacji w języku niemieckim na temat wspólpracy Poznań-Hanover, w jakich obszarach, czy jest to kultura, sport ?, jak wyglada wspólpraca ? czy istnieje współpraca miedzy uniwesytetami, szkołami? rozwój miasta; współpraca z zagranicą
2018-01-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie ocenionych pozytywnie ofert w konkursie. pomoc społeczna
2018-01-04 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. udostępnienia skanu decyzji odmawiającej zgody na budowę akademika przy al. Niepodległości nieruchomości miejskie
2018-01-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2018-01-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Postępowania w trybie współdziałania (art. 106a kpa). postępowanie administracyjne
2018-01-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna ofrty - Raj Maluszka. pomoc społeczna
2018-01-03 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA dofinansowanie do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków ochrona środowiska
2018-01-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne zgłoszone wobec nieruchomości położonej w Poznaniu gospodarka gruntami
2018-01-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne zgłoszone wobec nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 182. gospodarka gruntami
2018-01-03 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Model ruchu dla Aglomeracji Poznańskiej. transport
2018-01-03 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane statystyczne dot. usodtępniania informacji publicznej. statystyka
2018-01-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty. pomoc społeczna
2018-01-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna żłobka. pomoc społeczna
2018-01-01 WYDZIAŁ FINANSOWY Kopie wszystkich umów, jakie urząd zawierał w okresie od 01.01.2017 r.-31.12.2017 r. finanse
2017-12-30 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Możliwość złożenia zapytania. pomoc społeczna
2017-12-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie akt . urbanistyka i architektura
2017-12-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty konkursowej. pomoc społeczna
2017-12-29 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zakresi i termin realizacji prac związanych z udrożnieniem strumienia Górczynka. gospodarka gruntami
2017-12-29 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI List intencyjny w sprawie carsharingu. transport
2017-12-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oceny merytoryczna złożonych wniosków. pomoc społeczna
2017-12-29 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Prośba o udostępnienia opracowania Politechniki Poznańskiej dot. organizacji ruchu na terenie Osiedla Św. Łazarz transport
2017-12-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-12-28 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty. pomoc społeczna
2017-12-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Transakcje przeniesienia własności gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu przeprowadzone na rzecz jednostek oświatowych. Podział nieruchomości przy ul. Golęcińskiej od 2007 r. gospodarka gruntami
2017-12-28 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty. pomoc społeczna
2017-12-28 GABINET PREZYDENTA Lista podróży służbowych Prezydenta Miasta Poznania za okres kadencji. finanse
2017-12-28 GABINET PREZYDENTA Finansowanie karuzeli podczas Betelejem Poznańskiego 2017. finanse; organizacja imprez, uroczystości i spotkań reprezent.
2017-12-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat ośrodków koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. oświata
2017-12-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące subwecji oświatowej przeliczanej na jednego ucznia oraz dotacji dla szkół niepublicznych. oświata
2017-12-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy Placu Wolności. rewitalizacja
2017-12-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne zgłoszone wobec nieruchomości położonej w Poznaniu, przy Pl. Wolności 4. gospodarka gruntami
2017-12-27 GABINET PREZYDENTA Liczba interwencji Straży Miejskiej w zakresie ratowania gołębi za rok 2017. porządek i bezpieczeństwo
2017-12-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Rozbudowa budynku-ul.Szeherezady 74. urbanistyka i architektura
2017-12-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-12-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja nt. rozbiórki hali namiotowej oraz budowy sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1. nieruchomości miejskie
2017-12-22 GABINET PREZYDENTA Organizacja imprezy "STIHL POZnan Ice Festival" w latach 2015-2017. finanse; organizacja imprez, uroczystości i spotkań reprezent.
2017-12-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2017-12-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Brneńskiej. rewitalizacja
2017-12-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. działki przy ul. Jeleniogórska w Poznaniu nieruchomości miejskie
2017-12-21 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. dzialki przy ul. Brneńskiej w Poznaniu nieruchomości miejskie
2017-12-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Odpowiedź od Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz PINB w sprawie potrzeb parkingowych w kontekście wydanej decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego rozbudowy SP nr 1 o salę gimnastyczną. gospodarka gruntami
2017-12-21 URZĄD STANU CYWILNEGO Zapytanie dotyczące terminu, w jakim Urząd Stanu Cywilnego jest zobligowany do wydania odpisu aktu stanu cywilnego. postępowanie administracyjne
2017-12-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji . urbanistyka i architektura
2017-12-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przepisy dot.zabudowy ul.Hodowlana 3. urbanistyka i architektura
2017-12-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Umowa najmu. urbanistyka i architektura
2017-12-20 GABINET PREZYDENTA Koszty wycofania się ze strategii Poznan Miasto *know how. finanse
2017-12-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wjazd - ul.Lechicka. urbanistyka i architektura
2017-12-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska - wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. urbanistyka i architektura
2017-12-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Kopia umowy na wykonanie oraz Studium Transportowe dla obszarów: Ogrody. Wola, Kiekrz, Strzeszyn, Krzyżowniki-Smochowice oraz dla gmin ościennych transport
2017-12-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wniosek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. gospodarka gruntami
2017-12-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Studium Transportowe dla obszarów Ogrody, Wola Kiekrz, Strzeszyn, Krzyżowniki-Smochowice oraz dla gmin ościennych obsługiwanych komunikacją autobusową w osi ul. Dąbrwskiego. transport
2017-12-18 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Dostawa monitorów komputerowych - modele i wartość najkorzystniejszej oferty informatyka; zamówienia publiczne
2017-12-16 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wielowariantowa koncepcja organizacji ruchu na Osiedlu Św. Łazarz w Poznaniu. transport
2017-12-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Teren Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. urbanistyka i architektura
2017-12-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2017-12-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek wielorodzinny ul.Błażeja 78. urbanistyka i architektura
2017-12-15 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Budowa Parku Rataje w Poznaniu. projekty unijne
2017-12-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne zgłoszone wobec nieruchomości położonej przy ul. Szwajcarskiej oraz Szwedzkiej. gospodarka gruntami
2017-12-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2017-12-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2017-12-14 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI 1) kosztów postawienia samoobsługowej stacji napraw rowerów, 2) planowania przez ZTM lub inne jednostki Miasta Poznania budowy stacji napraw dla użytkowników innych pojazdów, transport
2017-12-14 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Stawki za energię elektryczną wyłonione w przetargu ZOU-XII.271.118.2017.MK zamówienia publiczne
2017-12-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba spraw obsługiwanych przez platformę ePUAP w 2017 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-12-13 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU udostępnienie informacji publicznej dotyczącej danych z zakresu obsługi transportowej Urzędu Miasta Poznania, transport
2017-12-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji-budowa ulic. urbanistyka i architektura
2017-12-12 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Korespondencja ze stowarzyszeniami fortecznymi. stowarzyszenia i fundacje
2017-12-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Realizacja zapisów zawartych w umowie najmu nr D/38/673 zawartej w dniu 28.11.2016 r. pomiędzy Miastem Poznań a Automobilklubem Wielkopolskim. gospodarka gruntami
2017-12-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wyciągi z operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby sprzedaży nieruchomości. gospodarka gruntami
2017-12-12 WYDZIAŁ OŚWIATY Ośrodki koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńcze z uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwou dziecka na terenie powiatu. oświata
2017-12-11 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zakres i terminy realizacji prac związanych z udrożenieniem strumienia Górczynka. gospodarka gruntami
2017-12-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Nośnik reklam przy ul. Dworcowej w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-12-08 WYDZIAŁ OŚWIATY zapytanie o nabór oraz liczebność przedszkoli w latach 2012-2016. oświata
2017-12-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Warunki zabudowy - ul.Błażeja. urbanistyka i architektura
2017-12-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska-pozwolenie na budowe dla działek. urbanistyka i architektura
2017-12-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Obiekty małej architektury. urbanistyka i architektura
2017-12-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Ankieta dot. partnerstwa w projektach. projekty unijne
2017-12-06 GABINET PREZYDENTA Wybór oferenta do realizacji zamówienia. zamówienia publiczne
2017-12-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Czarna Rola. rewitalizacja
2017-12-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia opinii z ZDM. urbanistyka i architektura
2017-12-05 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Zatrudnienie w UMP i stan zadłużenia gminy finanse
2017-12-05 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat przedszkoli w rejonie Komandoria - Pomet - Zawady - Warszawskie. oświata
2017-12-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działania podjęte w sprawie przesmyku między ul. Grzybową a ul. Jałowcową. gospodarka gruntami
2017-12-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kwestie związane z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego ponoszonej przez Poznańską Spółdzielnie Mieszkaniową "Winogrady". gospodarka gruntami
2017-12-04 GABINET PREZYDENTA Dane dotyczące przebiegu głosowania w PBO 2017. konsultacje budżetowe; konsultacje i projekty społeczne
2017-12-04 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowa nr KPRM-XII.062.4.18.2016 wraz z załącznikami i aneksami. projekty unijne