Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-03-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska - decyzja o pozwoleniu na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-27 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ilość punktów przyznanych w konkursie nr 43. pomoc społeczna
2018-03-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia calej dokumentacji zgromadzonej w sprawie dot. umowy pomiędzy Miastem Poznań a spółką Ancona gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-03-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii. urbanistyka i architektura
2018-03-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Nieruchomość przy ul.Brneńska - decyzje urb.arch. urbanistyka i architektura
2018-03-26 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA liczba ludności wybranych dzielnic Poznania statystyka
2018-03-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szymanowskiego, obręb Piątkowo, dz. nr 172/21, 162/9 gospodarka gruntami
2018-03-26 WYDZIAŁ KULTURY dot. imprez od VII-IX.2018 kultura
2018-03-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zawarte umowy sprzedaży lokali komunalnych ich najemcom w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia złożenia wniosku. gospodarka gruntami
2018-03-26 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Prośba o przesłanie uchwały RO Chartowo wraz z wnioskiem o ustanowienie znaku zakazu przy ul. Franowo 12 komunikacja
2018-03-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę, kopie projektu architektonicznego. urbanistyka i architektura
2018-03-23 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu dla ulicy Hetmańskiej na odcinku ul. 28 Czerwca 1956 - wiadukt kolejowy. transport
2018-03-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kompetencje Prezydenta Miasta w gospodarowaniu nieruchomościami, ktorych włascicielem jest miasto. Do jakiej kwoty Prezydent nie musi pytać Rady Miasta o zgodę na obrót nieruchomością? gospodarka gruntami
2018-03-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-21 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie protokołów sesji Rady Osiedla Stare Miasto z 2017 r. jednostki pomocnicze miasta
2018-03-21 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Realizacja programu rządowego Mieszkanie Plus i inwestycji przy ul. Mateckiego w Poznaniu gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-03-21 WYDZIAŁ KULTURY przek. informacji odnośnie problematyki uzyskania dotacji na realizacje zadań i celów statutowych kultura
2018-03-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje administarcyjne -ul.Winiarska 30A. urbanistyka i architektura
2018-03-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska - pozwolenie na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji - kamienica ul.Wrocławska 13. urbanistyka i architektura
2018-03-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dane dot. tramwajów oraz infrastruktury tramwajowej. transport
2018-03-19 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Prośba o przekazanie skanów dokumentacji dot. sprawy ulicy Podmokłej gospodarka gruntami
2018-03-19 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. umowy na obsługę bankową, planowanych inwestycji w 2018 r. i emisji obligacji finanse
2018-03-19 BIURO RADY MIASTA sytuacja mpzp "Rejon ul. Baraniaka i Chartowo - cz. B" w Poznaniu organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; urbanistyka i architektura
2018-03-19 GABINET PREZYDENTA Kserokopia umowy z firmą "Propaganda". finanse; promocja miasta
2018-03-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Szamotulskiej. transport
2018-03-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek usługowy- al.Solidarności 38. urbanistyka i architektura
2018-03-16 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Udogodnienia dla kierowców samochodów elektrycznych. transport
2018-03-16 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Liczba ugód pozasądowych, w których wierzyciel zrzekł się odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-03-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI udostępnienie informacji nt. przesmyku pomiędzy ul. Grzybową a ul. Jałowcową gospodarka gruntami
2018-03-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dot.sprawy UA-U-U05.903.2016 urbanistyka i architektura
2018-03-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych . urbanistyka i architektura
2018-03-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje w promieniu 1 km - prospekt informacyjny. urbanistyka i architektura
2018-03-15 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Realizacja zadasń na Osiedlu Świerczewo pomoc społeczna
2018-03-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zakres projektu "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem" projekty unijne
2018-03-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek handlowo-usługowy. urbanistyka i architektura
2018-03-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne-ul.Brneńska. urbanistyka i architektura
2018-03-13 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych porządek i bezpieczeństwo
2018-03-13 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomosci położonej przy ul. Pleszewskiej 1 oraz 2 nieruchomości miejskie
2018-03-13 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości położonej przy ul. Breńskiej nieruchomości miejskie
2018-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości położonych przy ul. Brneńskiej w Poznaniu finanse; gospodarka gruntami
2018-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostepnienie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości przy ul. Brneńskiej w Poznaniu, dz. nr 5/6, 5/8, 5/9, 94/1, obręb 5 Rataje gospodarka gruntami
2018-03-13 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości położonej przy ul. Brneńskiej w Poznaniu. transport
2018-03-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska - pozwolenie na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie kopii porozumienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. pomiedzy Miastem Poznań a WKWP i KMP. Wniosek przekazany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (bez wersji papierowej-oryginału wniosku) po terminie na udzielenie odpowiedzi. gospodarka gruntami
2018-03-12 GABINET PREZYDENTA Dane statystyczne za lata 2015-2017 dot. liczby: interpelacji, podjętych uchwał, otrzymanych petycji, wniosków o  dostęp do informacji publicznej, przeprowadzonych konsultacji społecznych. konsultacje budżetowe; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; statystyka
2018-03-12 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. sprzedaży napojów alkoholowych działalność gospodarcza
2018-03-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2018-03-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2018-03-08 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy systemu monitoringu wizyjnego porządek i bezpieczeństwo
2018-03-08 GABINET PREZYDENTA Realizacja konsultacji społecznych wielowariantowej koncepcji zmian na Os. Św. Łazarz. konsultacje i projekty społeczne
2018-03-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Konsyltacje społeczne dot. wielowariantowej koncepcji zmian na Osiedlu Św. Łazarz oraz wyłączenie świateł w porze dziennej na ul. Głogowskiej. transport
2018-03-08 GABINET PREZYDENTA Realizacja uchwały krajobrazowej. urbanistyka i architektura
2018-03-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wiaty przystankowe WARTA 1 oraz WARTA 2. transport
2018-03-08 GABINET PREZYDENTA Realizacja wiat przystankowych Warta 1 i Warta 2. finanse; gospodarka gruntami; urbanistyka i architektura
2018-03-08 GABINET PREZYDENTA Koncepcja i kształt założeń uchwały krajobrazowej. urbanistyka i architektura
2018-03-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Oprogramowanie do obsługi Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych w Poznaniu. pomoc społeczna
2018-03-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. zapytania ws. bezdomych zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-03-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja publiczna dotycząca nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Górczyn (35), ark. 19, dz. 3/5 (ul.Boczna). gospodarka gruntami
2018-03-06 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dokumenty systemu zarządzania bezpieczeństwem danych. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-03-06 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA info. publiczna nt. licencji tax działalność gospodarcza
2018-03-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-03-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-03-02 GABINET PREZYDENTA Koszty wyjazdów zagranicznych Prezydenta i osób towarzyszących za lata 2015-2018. finanse
2018-03-02 GABINET PREZYDENTA Wyjazdy służbowe Prezydenta Miasta Poznania i zastępców Prezydenta za lata 2015-2017. finanse; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-03-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Pobrane bez podstawy prawnej czynsze najmu lokali komunalnych i odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali komunalnych w latach 2014-2018. Podanie kwoty, jaką udało się uzyskać Miastu Poznań. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-03-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowy i oferty z lat 2016-2017 dot. dekoracji świątecznej miasta Poznań. rewitalizacja
2018-03-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Punktacja w konkursie 31/2018. pomoc społeczna
2018-03-02 WYDZIAŁ INFORMATYKI Aplikacje komputerowe wykorzystywane w Urzędzie. informatyka
2018-03-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie operatu szacunkowego z 2016 roku z wyceny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zawady 7/9 gospodarka gruntami
2018-03-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja publiczna dotycząca nieruchomości oznaczonych jako: obrb wniary 52 arkusz mapy 14, 24 i 25. gospodarka gruntami
2018-03-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości oznaczonych jako: obręb Winiary, arkusz mapy 36. gospodarka gruntami
2018-03-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie informacji dotyczącej nieruchomości oznaczonych jako: obręb Winiary, arkusz mapy 21 i arkusz mapy 22. gospodarka gruntami
2018-03-01 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. udostępnienia aktualnego wykazu pojemności tablic tymczasowych i badawczych z 2013-2018 r. komunikacja
2018-03-01 GABINET PREZYDENTA Podróże służbowe Prezydenta Miasta i zastępców Prezydenta, koszty utrzymania samochodów osobowych UMP, umowy z pracownikami na używanie samochodów prywatnych. finanse; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; sprawy kadrowe; transport
2018-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urb.-arch - ul.Granowska,Ptaszkowska. urbanistyka i architektura
2018-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Farmy fotowoltaiczne,turbiny wiatrowe. urbanistyka i architektura
2018-02-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Hotel dla pielęgniarek-ul.Szwajcarska 5. urbanistyka i architektura
2018-02-28 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Żeńców. rewitalizacja
2018-02-28 GABINET PREZYDENTA Realizacja PBO w latach 2013-2017. konsultacje budżetowe; konsultacje i projekty społeczne
2018-02-28 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie nagrania sesji Rady Osiedla Świerczewo z 7 lutego 2018 r. jednostki pomocnicze miasta
2018-02-28 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zatrudnienie pełnomocników Prezydenta Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2018-02-28 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Umowy o pracę gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-02-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska - pozwolenie na budowę. urbanistyka i architektura
2018-02-26 WYDZIAŁ KULTURY dot. danych za 2015 WOŚP kultura
2018-02-26 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Udziały spółek i sprawozdania finansowe i z działalności gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-02-26 BIURO RADY MIASTA uchwały RMP w spr statutu miasta Poznania organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-02-26 GABINET PREZYDENTA Wyjazd służbowy Prezydenta Miasta Poznania w dniach 14-16.12.2015 r. finanse; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-02-25 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Kompleksowa analiza obszaru centrum miasta Poznania pod kątem optymalizacji parkowania i budowy systemu parkingów kubaturowych. transport
2018-02-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Planowane inwestycje w promieniu 1 km od nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-02-23 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Oświetlenie uliczne. transport
2018-02-23 GABINET PREZYDENTA Lista wyjazdów Prezydenta Miasta w latach 2012-2017. sprawy kadrowe
2018-02-23 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Budowa mieszkań komunalnych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-02-23 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Czynsze najmu lokali komunalnych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-02-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostępnienia umowy PPP z Sita Zielona Energia gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-02-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja publiczna w zakresie czynszów najmu lokali mieszkalnych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-02-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwoleń na budowę. urbanistyka i architektura
2018-02-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja publiczna w zakresie umieszczania reklam na terenie miasta Poznania gospodarka gruntami