Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-07-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Stała organizacja ruchu na Placu Kolegiackim, rozbudowa kompleksu biurowego Business Garden Poznań, budowa budynku mieszkalnego przy ul. Bułgarskiej 59. gospodarka gruntami
2018-07-06 BIURO RADY MIASTA UDOSTĘPNIENIE ZAPISU AUDIO Z POSIEDZENIA KPP organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-07-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie inf. publicznej - wydanie skanu decyzji o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2018-07-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej o prowadzonych postępowaniach administracyjnych dot.procedur wydawania decyzji o warunkach zabudowy , zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowalnych i wydania decyzji pozwoleń na budowę na działkach nr 66/3 i 66/5 a także o urbanistyka i architektura
2018-07-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Św. Marcin. projekty unijne
2018-07-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W oparciu o jakie zdarzenie prawne Miasto Poznań stało się właścicielem dz. 52/5, ark. 09, obr. 50. gospodarka gruntami
2018-07-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie decyzji komunalizacyjnej nr A 7252/03/638/96/272. gospodarka gruntami
2018-07-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie inf. publicznej- wydanie skanu decyzji nr 888/2008 UA.IV.U14/73313-460/08 urbanistyka i architektura
2018-07-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy umów na użytkowanie gruntów działek 499/15 i 499/6, arkusz 08, obręb Piatkowo przy ul. Mieszka I. gospodarka gruntami
2018-07-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wysokość opłat za służebność dz. nr 77/9, 77/10, obręb Chartowo, ark. 07. gospodarka gruntami
2018-07-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Zestawienie liczby uczniów uczęszczających do szkół publicznych w 2017-2018, planowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2018-2019. oświata
2018-07-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie inf. publicznej - wydanie kopii dec. o warunkach zabudowy i pozw. na budowę dla Agata Meble i Castoramy urbanistyka i architektura
2018-07-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-07-03 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie informacji dot. wysokości kwot dotacji udzielonych dla niepublicznych policealnych szkół zawodowych, policealnych szkół medycznych, liceów ogólnoksztacących dla dorosłych za okres I-V 2018 oświata
2018-07-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie dokumentacji dot. remontu podłogi w Piątkowskiej Szkole Społecznej. oświata
2018-07-02 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Poznaniu. komunikacja
2018-06-30 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dotyczy stanowisk pełnionych przez osobę p.o. dyrektora POSUM sprawy kadrowe; zdrowie
2018-06-29 BIURO KONTROLI Informacje dotyczące Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu zdrowie
2018-06-29 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA zapytanie o kontakty do miast partnerskich współpraca z zagranicą
2018-06-28 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy kwestii organizacyjno-kontrolnych Poznańskiego Ośrodka Specjalistyczych Usług Medycznych. zdrowie
2018-06-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie kopii porozumienia zawartego między Miastem Poznań a Wspólnotą Mieszkaniową - dot. podwórza dz.114/4. gospodarka gruntami
2018-06-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-06-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. budowy Wartostrady. projekty unijne
2018-06-27 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wiadukt kolejowy na Plewiskach. komunikacja
2018-06-27 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. ilości zarejestrownych pojazdów elektrycznych dot. 3,5 t na terenie Miasta Poznań oraz punkty ładowania na terenie gminy transport
2018-06-27 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. ewentualnej dzierżawy działki o numerze 11, obręb Górczyn, arkusz mapy 25. gospodarka gruntami
2018-06-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy dz. nr 11, ark. 25, obr. Górczyn jest przedmiotem umowy dzierżawy. Działki we władaniu ZDM. gospodarka gruntami
2018-06-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2018-06-26 WYDZIAŁ KULTURY dot. finansowania festiwalu Malta kultura
2018-06-25 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Nagrody dla PMP i Zastępców PMP za ostatnie 12 miesięcy. sprawy kadrowe
2018-06-25 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. Liczby stulatków zamieszkujących Poznań ewidencja mieszkańców
2018-06-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI podanie pwoodu wstrzymania sprzedaży nieruchomości przy ul. Katalońskiej 6 wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. gospodarka gruntami
2018-06-22 WYDZIAŁ FINANSOWY deklaracje podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości złożone przez M. Poznań za rok 2016 finanse
2018-06-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. domkow dla kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-06-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wysokości opłat w roku 2017 i 2018 za służebność dz. 16/1, 77/9 i 77/10. gospodarka gruntami
2018-06-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wniosek o udostępnienie inf. publ. - umów nabycia nieruchomości z obrębu dzielnicy Stare Miasto. gospodarka gruntami
2018-06-22 BIURO RADY MIASTA Udostępnienie nagrania z posiedzenia KOiW RMP w dniu 21.06.2018 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-06-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. zalącznikow do umowy ITPOK gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-06-22 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Dot. aktualnego rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP. transport
2018-06-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Pozwolenie na budowę i rozbiórkę domu. urbanistyka i architektura
2018-06-21 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Stacja Poznań Podolany. transport
2018-06-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wyniki prac Zespołu ds. aktywizacji gosp. terenów północnej części Ostrowa Tumskiego. gospodarka gruntami
2018-06-21 WYDZIAŁ OŚWIATY Udzielenie informacji dot. prowadzenia przedszkoli w latach 2006-2017 oświata
2018-06-21 WYDZIAŁ OŚWIATY Prowadzenie przedszkoli publicznych i niepublicznych w latach 2006-2017 oświata
2018-06-21 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja o dotacjach udzielonych OMEGA Europejskie Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w latach 2014 i 2015 oświata
2018-06-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zapytanie w zakresie gabinetu ginekologicznego. zdrowie
2018-06-20 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Naramowickiej 149/b/12. rewitalizacja
2018-06-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Publiczne nośniki reklamowe. gospodarka gruntami
2018-06-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. nieruchomości znajdujacej się w ewidencji gruntów i budynków jako las. gospodarka gruntami
2018-06-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Długosza 21-25/Szamarzewskiego 46-54. gospodarka gruntami
2018-06-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urb.-arch. urbanistyka i architektura
2018-06-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dane statystyczne. urbanistyka i architektura
2018-06-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wykaz decyzji urbanistycznych- ul.Mateckiego. urbanistyka i architektura
2018-06-16 WYDZIAŁ OŚWIATY Udzielenie informacji dot. wysokości dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, liceów ogólnokształcących oraz szkoły podstawowej dla dorosłych za I-XII 2017r. oświata
2018-06-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-06-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wgląd do akt. urbanistyka i architektura
2018-06-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Naramowickiej 169/c/11. rewitalizacja
2018-06-13 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Remont mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej-Bałtyckiej w Poznaniu. transport
2018-06-13 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA prośba o udostepnienie diagnozy rozwój miasta
2018-06-13 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Zestawienie interwencji podjętych przez Pełnomocnika Prezydenta ds. interwencji lokatorskich gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-06-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. ewentualnego uczestnictwa/partycypacji Miasta w ramach ppp w inwestycji budowy mieszkań w ul. Gajowa- Zwierzyniecka-Kraszewskiego-Sienkiewicza. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-06-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W gestii WGN - Wniosek Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dotyczący sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. gosp. komunalna i mieszkaniowa; gospodarka gruntami
2018-06-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-06-12 BIURO RADY MIASTA Udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentacji w sprawie bonifikaty gruntu przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Poznaniu gospodarka gruntami; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-06-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie kopii aktu notarialnego. gospodarka gruntami
2018-06-12 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wybudowanie osiedla mieszkaniowego z lokalami komercyjnymi w kwartale ulic Gajowa-Zwierzyniecka-Kraszewskiego-Sienkiewicza w Poznaniu. gospodarka gruntami
2018-06-12 BIURO RADY MIASTA Udostępnienie protokołów z posiedzenia KOiW RMP z dn. 07.06.2018 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-06-11 BIURO KONTROLI Wniosek o udostępnienie raportów z kontroli w Przedszkolu nr 36 w Poznaniu, które odbyły się od dnia 1.09.2017 r. oświata; protokoły pokontrolne
2018-06-11 BIURO KONTROLI Wniosek o udostępnienie protokołu z posiedzenia Komisji Oswiaty i Wychowania RMP oświata
2018-06-11 WYDZIAŁ SPORTU informacje o POSiR organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-06-11 WYDZIAŁ FINANSOWY czy Miasto zapłaciło konsorcjum Remondis z W-wy i Mo-Bruk z Korzennej należność za realizajcę III etapu umowy na usunięcie odpadów finanse
2018-06-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. budowy Wartostrady. projekty unijne
2018-06-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie metryczki podziału subewncji oświatowej na rok 2018 w zakresie wszystkich typów szkół, z uwzględnieniem danych dot. formy kształcenia. oświata
2018-06-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Postępowania administracyjne-ul.Dąbrowskiego 53/55. urbanistyka i architektura
2018-06-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nakłady Universum Spółdzielni Pracy na przedmiotach dzierżawy. Udostępnienie dokumentacji kto nakłady poczynił. gospodarka gruntami
2018-06-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI dot. imprezy plenerowej na terenie Ogrodu Botanicznego. gospodarka gruntami
2018-06-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W oparciu o jakie zdarzenie prawne Miasto Poznań stało się właścicielem działki nr 64, ark. 23, obr. 20 Golęcin. gospodarka gruntami
2018-06-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI spis nieruchomości lub ograniczonych praw rzeczowych należących do Miasta Poznania lokali mieszkalnych. Majątek Miasta Poznania wniesiony do ZKZL, jakie zadania zostały powierzone ZKZL. gospodarka gruntami
2018-06-06 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wniosek o udosptępnienie inf. publicznej - sprawy sądowe dot. użytkowania wieczystego gospodarka gruntami
2018-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Pomnik Wdzięczności. urbanistyka i architektura
2018-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-06-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. w zakresie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki na os. Chrobrego 2, obręb 53, arkusz 12, działka 587/84. gospodarka gruntami
2018-06-04 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Kontrola oznakowania dróg w Poznaniu. komunikacja
2018-06-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Konserwacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza 32. nieruchomości miejskie
2018-06-01 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Kontrakt dot. rozbiórki i budowy nowego Wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu. gospodarka gruntami
2018-06-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. ankiety w sprawie patrycypacji publicznej konsultacje i projekty społeczne; pomoc społeczna
2018-06-01 BIURO POZNAŃ KONTAKT Zapytanie o realizację w mieście zadania polegającego na świadczeniu usługi transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych pomoc społeczna; zdrowie
2018-05-30 GABINET PREZYDENTA herb Miasta Poznania organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-05-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja nt. umów dzierżawy lub najmu nieruchomości prz ul. Słowiańskiej 78 zawartych z innymi podmiotami niż KS POSNANIA. nieruchomości miejskie
2018-05-30 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. zawierania umów w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych. komunikacja
2018-05-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. świadczeń pielęgnacyjnych pomoc społeczna
2018-05-29 BIURO RADY MIASTA Udostępnienie treści Uchwały RMP w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Poznaniu za rok 2018 organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-05-29 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przejście przez Głogowską na wysokości Winkera. komunikacja
2018-05-28 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. uodstępniania odpłatnie majatku gminy do jednostek powiązanych - spółek komunalnych, bibliotek czy ośrodków kultury finanse
2018-05-28 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. udostepnienia treści umowy dzierżawy gruntu znajdującego się przy ul. Koszalińskiej. gospodarka gruntami
2018-05-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia wniosku. urbanistyka i architektura
2018-05-25 GABINET PREZYDENTA prace Zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej urbanistyka i architektura
2018-05-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2018-05-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dodatkowe informacje w sprawie nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 78 w Poznaniu. finanse; gospodarka gruntami; sport
2018-05-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek usługowy-ul.Naramowicka 142. urbanistyka i architektura