Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje mieszkaniowe na podstawie ustawy z dn.05.07.2018 r. urbanistyka i architektura
2018-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wartostrada. urbanistyka i architektura
2018-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-arch. urbanistyka i architektura
2018-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-11-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja nt. przedszkoli na obszarze Naramowic i Grunwaldu. oświata
2018-11-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia o zwrot, postępowania reprywatyzacyjne w stosunku do nieruchomości ul. Strzelecka 1, 9 i Plac Wiosny Ludów 2. gospodarka gruntami
2018-11-13 GABINET PREZYDENTA Poznański Budżet Obywatelski i konsultacje - organizacja konsultacje i projekty społeczne
2018-11-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. informacji o ilosci odpadow o kodzie 200301(poza umową z GOAP) dostarczona do ITPOK przez firmę Remondis gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-12 WYDZIAŁ INFORMATYKI W sprawie parametrów technicznych zakupionych laptopów. informatyka
2018-11-12 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA sposób informowania o przekroczeniu normy dobowej dla pyłu PM10 oraz o zakazie spalania paliw stałych; zgłoszenia potrzeby interwencji oraz działania interwencyjne Straży Miejskiej ochrona środowiska; porządek i bezpieczeństwo
2018-11-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Bariery na ul. Bałtyckiej. transport
2018-11-09 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. przesłania regulaminów stowarzyszeń zwykłych stowarzyszenia i fundacje
2018-11-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja dotycząca wydanych warunków zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-11-08 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH wniosek o udostępnienie ofert wraz z oceną merytoryczną i formalną, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu pn. "Działałność na rzecz osób niepełnosprawnych " pomoc społeczna
2018-11-07 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej. transport
2018-11-06 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dochody Prezydenta Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2018-11-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-arch.dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-11-06 WYDZIAŁ OŚWIATY Aktualizacja dokumentów dotyczących przedszkoli w Gminie Poznań. oświata
2018-11-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podstawa korzystania z gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Szamotulska 78-82, dz. 46/6, 44/11, ark.18, obręb Jeżyce. gospodarka gruntami
2018-11-06 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. opodatkowania nieruchomości przy ul Grunwaldzkiej 22 finanse
2018-11-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Taczaka. transport
2018-11-05 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dostęp do drogi publicznej. transport
2018-11-05 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. koncesji typu A działalność gospodarcza
2018-11-05 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przejazd dla rowerów na ul. Grunwaldzka / ul. Matejki. transport
2018-11-05 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Liczba wniosków o pomoc mieszkaniową w latach 2012-2018 oraz liczba mieszkań komunalnych przydzielonych mieszkańcom w latach 2012-2018 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-04 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przebudowa ul. Palacza. transport
2018-11-04 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. projektu stałej organizacji ruchu na ul. Jackowskiego. transport
2018-11-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Decyzja o niezaproszeniu do Poznania Prezydenta RP na uroczystości 11 listopada 2018 r. promocja miasta
2018-11-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Oświadczenia majątkowe dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. sprawy kadrowe
2018-11-02 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Bariery na ul. Bałtyckiej. transport
2018-11-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. ogólnodostępnych toalet gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-01 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. zajmowania pasa drogowego. transport
2018-10-31 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. wykazu licencji na transport działalność gospodarcza
2018-10-31 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dofinansowywanie projektu "TransAkcja" przez UMP oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami pomoc społeczna
2018-10-31 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Akt normatywny wstrzymujący na terenie miasta Poznania sprzedaż mieszkań dla najemców z bonifikatą gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy przesmyku przy ul. Grzybowej i zabudowy w połowie ul. Grzybowej. gospodarka gruntami
2018-10-31 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie informacji dot. ilości szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań oraz liczby uczniów w wieku 12-15 lat, w roku szkolnym 2018/2019 oświata
2018-10-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-31 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dojazd do nieruchomości położonych przy ulicy Na Stoku, ul. Na Szańcach oraz ul. Za Cytadelą. transport
2018-10-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. informacji o prowadzeniu dzialanosci spolecznej p. Zgrabczyńskiej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-29 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. liiczby wniosków o dopisaniie do Rejestru Wyborców wybory
2018-10-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH wniosek o udostępnienie protokołu z kontroli Żłobka Królewskiego II pomoc społeczna
2018-10-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot.ilości kotów wolno żyjących gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. wolno-bytujacych kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. hodowli kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zapytania ws. dwóch lwiątek gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-26 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przebudowa ul. Szamotulskiej. transport
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla danych nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Mała architektura. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy dla danych terenów z opiniami ZDM. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne - Stary Browar. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH pytanie o przyczyny zamknięcia Żłobka Królewskiego II pomoc społeczna
2018-10-25 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. liczby licencji na transport działalność gospodarcza
2018-10-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje w promieniu 1km. urbanistyka i architektura
2018-10-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie wydanych decyzji dla nieruchomości w latach 2000 -2018 . urbanistyka i architektura
2018-10-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Specustawa mieszkaniowa. urbanistyka i architektura
2018-10-24 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Realizacja skrzyżowania bezkolizyjnego z linią PLK na ul. Starołęckiej. transport
2018-10-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dochody uzyskane przez Miasto z tytułu umów zawartych ze spółką UWI Inwestycje S.A. gospodarka gruntami
2018-10-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH udostępnienie karty oceny merytorycznej oferty złożonej przez fundację Petra Senior na realizację zadania publicznego w związku z konkursem 76/2018 pomoc społeczna
2018-10-23 WYDZIAŁ KULTURY dot. sprawozdań z realizacji dotacji- festiwal malta kultura
2018-10-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wykaz postępowań dla denych nmieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. dotycząca opłat za użytkowanie wieczyste działek przez indywidualne podmioty. gospodarka gruntami
2018-10-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI informacja publiczna dot. nabycia nieruchomości przy ul. Pałuckiej. gospodarka gruntami
2018-10-22 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 1. Wytyczne dostępności dotyczące osób niepełnosprawnych w Poznaniu. 2. Dokument dotyczący audytu dostępności pod kątem osób niepełnosprawnych w Poznaniu pomoc społeczna
2018-10-21 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH udostępnienie treści ofert oraz kart oceny merytorycznej dla trzech najwyzej punktowanych podmiotów, dotyczących konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania pomoc społeczna
2018-10-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dotyczy wydanych decyzji pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń dla denej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwentaryzacja urządzeń reklamowych-uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2018-10-19 BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 1. wskazanie ilości pism konsumentów skierowanych do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, których przedmiotem była skarga na działanie P4 Sp. z o.o. (ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa) w zakresie naruszania praw konsumentów - za okres od dnia 1 st statystyka
2018-10-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Park Rataje. transport
2018-10-19 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie listy placówek, które otrzymały dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej w roku 2018 na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodnczych w szkołach podstawowych. oświata
2018-10-19 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. wyjaaśnień dot. Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w Poznaniu stowarzyszenia i fundacje
2018-10-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie informacji dot.wydania warunków zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-10-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prawomocność i ostateczność decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje-uranistyczno-architektoniczne dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup działek 488/2 i 487/1, arkusz 08, obręb Piątkowo. gospodarka gruntami
2018-10-16 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Kopia Zarządzenia Nr 101/74 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 lipca 1974 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-10-16 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Kopie załączników do uchwał Zarządu Miasta Poznania z 1994 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-10-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wnioski o wydanie warunków zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-10-16 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH udostępnienie umowy zawartej pomiędzy Żłobkiem Królewskim II a UMP oraz udsotępnienie protokołu z kontroli tego żłobka pomoc społeczna
2018-10-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI najem lokalu na działce 53/20/45/89 gospodarka gruntami
2018-10-16 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. legalizacji postawionych znaków. transport
2018-10-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Projekt zamienny pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-10-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ostateczność decyzji oraz ich wzruszenie przewidziane w KPA. urbanistyka i architektura
2018-10-12 WYDZIAŁ FINANSOWY czy Miasto Poznań zapłaciło należność za realizację III etapu umopwy na usunięcie niebezpiecznych odpadów z magazynu przy ul. św. Michała w P-niu finanse
2018-10-12 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. wypożyczeń i zwrotów rowerów PRM w latach 2017 i 2018. transport
2018-10-12 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Szczegóły oferty dostawy komputerów w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu". projekty unijne
2018-10-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH prośba o przesłanie wyników oceny merytorycznej oferty złożonej przez Fundację Supersprawni w konkursie 77/2018 pomoc społeczna
2018-10-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Dane dotyczące liczby placówek wychowania przedszkolengo, liczby miejsc, liczby dzieci, które powinny byc objete wychowaniem przedszkolnym w latach 2018-2025. oświata
2018-10-11 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie skanów protokołów porozumienia w sprawie przekazania środków pomiędzy ZS nr 7 a Osiedlem Nowe Winogrady Północ z lat 2012 - 2013. jednostki pomocnicze miasta
2018-10-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Mała architektura. urbanistyka i architektura
2018-10-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane pozwolenia - ul.Obrzyca. urbanistyka i architektura
2018-10-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH prośba o udsotępnienie części umowy zawartej pomiędzy Żłobkiem Królewskim a UMP pomoc społeczna
2018-10-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH prośba o udostępnienie protokołów kontroli Żłobka Królewskiego pomoc społeczna
2018-10-10 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Fundusz sołecki w gminie w 2017 roku finanse