Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-02-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumentacja dot. przebudowy ul. Św. Marcin. zamówienia publiczne
2017-02-09 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Podanie imion i nazwisk oraz stanowisk służbowych osób podejmujących w imieniu organu czynności wobec stowarzyszeń i fundacji z podaniem zakresu kompetencji i obowiązków tych osób stowarzyszenia i fundacje
2017-02-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. przebudowy ul. Składowej i ul. Towarowej nieruchomości miejskie
2017-02-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz toczące się postępowania w odniesieniu do nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 22 i 23. gospodarka gruntami
2017-02-08 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumentacja z postępowania na zakup urządezń wielofunkcyjnych zamówienia publiczne
2017-02-08 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Dochody miast na prawach powiatu w latach 2010-2015 finanse
2017-02-08 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie treści rekomendacji Zarządu Osiedla Świerczewo dla zadania "Zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej". jednostki pomocnicze miasta; pomoc społeczna
2017-02-08 WYDZIAŁ OŚWIATY Liczba wniosków o utworzenie publicznego przedszkola złożonych w okresie 1-31.01.2017 rok. oświata
2017-02-08 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. dokumentacji "Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym" nieruchomości miejskie
2017-02-08 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. dokumentacji "Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica" nieruchomości miejskie
2017-02-08 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie nagrania sesji RO Świerczewo z 04.01.2017 r. jednostki pomocnicze miasta
2017-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji administracyjnych - o war.zab w latach 2006-2016 dla wskazanych działek. urbanistyka i architektura
2017-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy nr 44/2017 urbanistyka i architektura
2017-02-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Wilda. rewitalizacja
2017-02-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy nr 875/2016 urbanistyka i architektura
2017-02-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy nr 128/2015 urbanistyka i architektura
2017-02-06 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA udostępnienie informacji dot. protestów w rejonie przedsięwzięcia opisanego we wniosku ochrona środowiska
2017-02-06 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Struktura dochodów i wydatków w latach 2010-2015, wydatki na reklamę i marketing finanse
2017-02-06 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy udostepnienia informacji dotyczącej oceny konkursowej wniosku. pomoc społeczna
2017-02-06 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie szczegółowej oceny wniosku konkurowego. pomoc społeczna
2017-02-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. korepsondencji z Partnerem Prywatnym gospodarka odpadami
2017-02-06 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy udostępnienia idnormacji dotyczącej ofert konkursowych. pomoc społeczna
2017-02-04 WYDZIAŁ FINANSOWY informacja o dochodach miast na prawach powiatu w latach 2010-2015 w podziale na dochody gminne i powiatowe finanse
2017-02-03 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Umultowo. rewitalizacja
2017-02-03 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. koncesji na hostel działalność gospodarcza
2017-02-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji nr 2859/2012. urbanistyka i architektura
2017-02-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Plan zagospodarowania działki - Ścinawska 21 urbanistyka i architektura
2017-02-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Koszt mediacji i audytu relacji w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. oświata
2017-02-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. cmentarza prz ul. Samotnej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-02-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji nr.2507/2013 urbanistyka i architektura
2017-02-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działania podjęte przez UMP w zakresie otwarcia przesmyku pieszego pomiędzy ulicami Grzybową i Jałowcową w Poznaniu oraz informacja o terminie dopuszczenia ruchu pieszego w przedmiotowym przesmyku. gospodarka gruntami
2017-02-01 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zanieczyszczenia pyłowe miasta Poznania. ochrona środowiska
2017-02-01 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA informacja dotycząca planó dofinansowania przez gminę lokalnych oczyszczalni ścieków od 70 do 3000 stałych mieszkańców. ochrona środowiska
2017-02-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie szczegółowej punktacji oferty konkursowej. pomoc społeczna
2017-02-01 WYDZIAŁ OŚWIATY Obwód Szkoły Podstawowej nr 46, liczba dzieci uczęszczających do szkoły oraz plany względem placówki w związku z reformą edukacji. oświata
2017-01-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ilość wydanych pozwoleń na budowę bud.jednorodzinne i wielorodzinne w latach 2014 i 2015. urbanistyka i architektura
2017-01-30 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. zmiany nawierzchni z kostki brukowej na ul. Składowej w Poznaniu nieruchomości miejskie
2017-01-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dokumentacja techniczna budynku-ul.Szkolna / Paderwskiego. urbanistyka i architektura
2017-01-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dotyczy kopii decyzji urb.-arch.-obr.Winiary dz.33/120 urbanistyka i architektura
2017-01-28 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dokumentacja dot. I etapu trasy tramwajowej na Naramowice oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Garbary. projekty unijne
2017-01-25 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dane dot. wystawy "Pogromcy Enigmy". projekty unijne
2017-01-25 BIURO SPRAW LOKALOWYCH dot. przyznania lokalu socjalnego wniooskodawcy gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-01-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja o roszczeniach reprywatyzacyjnych dot. nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Stanisława Matyi 1. gospodarka gruntami
2017-01-25 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karta oceny merytorycznej. pomoc społeczna
2017-01-25 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. mieszkanców mających powyżej 100 lat ewidencja mieszkańców
2017-01-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie map powykonawczych-przdłużenie trasy tramwajowej PST urbanistyka i architektura
2017-01-23 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Klasztornej. rewitalizacja
2017-01-23 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja o liczbie dzieci w poszczególnych placówkach oraz o kwotach dotacji w latach 2007-2016. oświata
2017-01-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja o warunkach zabudowy - ul.Przemysłowa,Wierzbięcice,Matyi urbanistyka i architektura
2017-01-23 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Dot. udzielenia informacji w sprawie stowarzyszenia "Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Poznaniu. stowarzyszenia i fundacje
2017-01-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Edukacja przedszkolna na terenie maista Poznania. oświata
2017-01-20 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja o zasadach numerowania zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-01-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karta oceny merytorycznej. pomoc społeczna
2017-01-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Plan budynku- ul.Grottgera 15 urbanistyka i architektura
2017-01-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości będących w zasobach Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-01-19 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. sprzedaży napojów alkoholowych działalność gospodarcza
2017-01-19 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie dokumentacji-nośnik reklamowy ul.Hetmańska/Zamenhofa , Szwedzka urbanistyka i architektura
2017-01-18 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-18 WYDZIAŁ KULTURY Dane zw. z funkcjonowaniem instytucji kultury kultura
2017-01-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podstawa prawna dokonania wpisu w księdze wieczystej KW.PO1P/00101693/3 na rzecz Miasta Poznania oraz udostepnienie dokumentacji w przedmiotowej sprawie działki drogowej 22/7, ark. 19, obręb Krzyżowniki. gospodarka gruntami
2017-01-17 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Naramowice. rewitalizacja
2017-01-17 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-17 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego smorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest województwo za lata 2010-2015 finanse
2017-01-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja dotycząca aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Główieniec, ark. 27, działki 1/1, 1/2, 7/3, 7/5, 13/3. gospodarka gruntami
2017-01-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY kopie pozwoleń na użytkowania obiektu budowlanego przy ul.Bułgarskiej 7,8 urbanistyka i architektura
2017-01-16 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja o realizacji inwestycji siłowni zewnętrznych wraz z podmiotami prywatnymi w 2016 r. finanse; sport
2017-01-16 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Przekazanie listy osób zatrudnionych w Urzedzie Miasta Poznania, pełniących w związku z tym funkcje publiczne. sprawy kadrowe
2017-01-16 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-16 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-16 GABINET PREZYDENTA Realizacja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. konsultacje i projekty społeczne
2017-01-16 GABINET PREZYDENTA Nazwy oferentów i wartość złożonych ofert na zapytanie ofertowe dot. przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych. zamówienia publiczne
2017-01-16 GABINET PREZYDENTA Administrowanie profilem "Miasto Poznań"; działania Miasta związane z realizacją inicjatyw społecznych dotyczących upamiętnienia osób. komunikacja; kultura
2017-01-16 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-16 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty. pomoc społeczna
2017-01-16 WYDZIAŁ OŚWIATY Szkoły policealne dla dorosłych, kształcące w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, w latach 2004-2015. oświata
2017-01-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-arch. w obrębie Osiedla Sołacz w latach 2005-2017 urbanistyka i architektura
2017-01-15 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja w sprawie Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego przeciwko P. J. oświata
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Karta oceny merytorycznej. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w latach 1999-2016 przez użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Poznaniu, obręb Chartowo, dz. nr 41 (aktualnie 41/1 i 41/2) oraz 1/7 (aktualnie 1/18 i 1/19) gospodarka gruntami
2017-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o war.zab.ul.Górecka 25 urbanistyka i architektura
2017-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY kopie pozwoleń na budowę obr.Morasko ark.25 urbanistyka i architektura
2017-01-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o war.zabudowy obr.Morasko , ark.25 urbanistyka i architektura
2017-01-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kopie umów zawartych dla nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Sierotki Marysi/Christiana Andersena, wykazu nieruchomości oraz uchwał Rady Miasta Poznania będących podstawą zawarcia ww. umów. gospodarka gruntami
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa "Cudzoziemcy". pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa oferty. pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena konkursowa. pomoc społeczna
2017-01-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena oferty konkursowej. pomoc społeczna
2017-01-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Kopie ocen formalnych oraz kart ocen wniosków złożonych przez Fundację. pomoc społeczna