Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: IV, 2010-12-21 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 2a porządku obrad - debata nad PU 31/10

Pkt. 2b porządku obrad - debata nad PU 32/10

Pkt. 2c porządku obrad - debata nad PU 33/10

Pkt. 2d porządku obrad - debata nad PU 28/10

Pkt. 3 porządku obrad - debata nad PU 26/10

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 2/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1/10

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 29/10

Pkt. 6 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 7 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - debata nad PU 26/10

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 2/10

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 29/10

Pkt. 6 porządku obrad - wolne głosy i wnioski