Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: IX, 2015-03-24 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 57/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 65/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 56/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 61/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 59/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 58/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 60/15

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 69/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 64/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 63/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 62/15

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU - S 74/15

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - za okres od

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU - S 74/15

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego za rok 2014

Pkt. 16 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2014.

Pkt. 17 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Pkt. 18 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 19 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 22 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 57/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 65/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 56/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 61/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 59/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 58/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 60/15

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 69/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 64/15

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU - S 74/15

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - za okres od

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU - S 74/15

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego za rok 2014

Pkt. 16 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2014.

Pkt. 17 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Pkt. 18 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 19 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - wolne głosy i wnioski