Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: L, 2009-03-03 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 718/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 729/09

Pkt. 5 A porządku obrad - debata nad PU 734/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 729/09

Pkt. 5 B porządku obrad - debata nad PU 736/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 724/09

Pkt. 6A porządku obrad - debata nad PU 732/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 727/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 728/09

Pkt. 8 A porządku obrad - debata nad PU 737/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 725/09

Pkt. 12A porządku obrad - debata nad PU 733/09

Pkt. 12 B porządku obrad - debata nad PU 738/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 722/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 723/09

Pkt. 15 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności KRRMP z okres 01.01.2008 - 31.12.2008

Pkt. 16 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa m. Poznania i p. Poznańskiego za 2008r

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 21 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 718/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 729/09

Pkt. 5 A porządku obrad - debata nad PU 734/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 729/09

Pkt. 5 B porządku obrad - debata nad PU 736/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 724/09

Pkt. 6A porządku obrad - debata nad PU 732/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 727/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 728/09

Pkt. 8 A porządku obrad - debata nad PU 737/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 725/09

Pkt. 12A porządku obrad - debata nad PU 733/09

Pkt. 12 B porządku obrad - debata nad PU 738/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 722/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 723/09

Pkt. 15 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności KRRMP z okres 01.01.2008 - 31.12.2008

Pkt. 16 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa m. Poznania i p. Poznańskiego za 2008r

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - wolne głosy i wnioski