Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: L, 2013-05-21 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt.3 A porządku obrad - debata nad PU

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 850/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 851/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 862/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 863/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 864/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 871/13

Pkt.9 A porządku obrad - debata nad PU 840/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 868/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 869/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 867/13

Pkt.12 A porządku obrad - debata nad PU 872/13

Pkt.12 B porządku obrad - debata nad PU 873/13

Pkt.12 C porządku obrad - debata nad PU 874/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 854/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 869/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 853/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 855/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 856/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 866/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 808/13

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 837/13a

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 804/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 836/13

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 865/13

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 870/13

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 848/13

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 849/13

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 845/13

Pkt. 30 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 31 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 32 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 33 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 34 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 850/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 851/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 862/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 864/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 871/13

Pkt.9 A porządku obrad - debata nad PU 840/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 868/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 869/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 867/13

Pkt.12 A porządku obrad - debata nad PU 872/13

Pkt.12 B porządku obrad - debata nad PU 873/13

Pkt.12 C porządku obrad - debata nad PU 874/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 854/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 869/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 853/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 855/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 856/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 866/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 808/13

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 837/13a

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 804/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 836/13

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 865/13

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 870/13

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 848/13

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 849/13

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 845/13

Pkt. 30 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 31 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 32 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 33 porządku obrad - wolne głosy i wnioski