Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LII, 2013-06-25 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4a porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Pkt. 4c porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta za rok 2012.

Pkt. 4d porządku obrad - rozpatrzenie opinii i raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania łączonego sprawozdania finansowego Miasta Poznania za rok 2012.

Pkt. 4e porządku obrad - rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2012r.

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 885/13

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 899/13

Pkt. 6 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 904/13

Pkt. 6b porządku obrad - debata nad PU 905/13

Pkt. 7 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 4a porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Pkt. 4c porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta za rok 2012.

Pkt. 4d porządku obrad - rozpatrzenie opinii i raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania łączonego sprawozdania finansowego Miasta Poznania za rok 2012.

Pkt. 4e porządku obrad - rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2012r.

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 885/13

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 899/13

Pkt. 6 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 904/13

Pkt. 6b porządku obrad - debata nad PU 905/13