Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LIV, 2009-05-12 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 756/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 757/09

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 802/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU-S/770/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 782/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 796/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 782/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 783/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 746/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 791/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 795/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 794/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 778/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 792/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 794/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 793/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 774/09

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 804/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 740/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 767/09

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 785/09

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 777/09

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 781/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 775/09

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 780/09

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 784/09

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 786/09

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 787/09

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 801/09

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 788/09

Pkt. 29 - Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Poznaniu w 2008r

Pkt. 30 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 31 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 756/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 757/09

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 802/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU-S/770/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 782/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 796/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 782/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 783/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 746/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 791/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 795/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 794/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 778/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 792/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 794/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 793/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 774/09

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 804/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 740/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 767/09

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 785/09

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 777/09

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 781/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 775/09

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 780/09

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 784/09

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 786/09

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 787/09

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 801/09

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 788/09

Pkt. 29 - Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Poznaniu w 2008r

Pkt. 30 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 31 porządku obrad - interpelacje i zapytania