Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LIX, 2017-12-21 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1202/17) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

5. Projekt uchwały (PU 1204/17) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

6. Projekt uchwały (PU 1210/17) w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu na rok 2018.

7. Projekt uchwały (PU 1209/17) w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna....

8. Projekt uchwały (PU 1211/17) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

9. Projekt uchwały (PU 1174/17) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

10. Projekt uchwały (PU 1175/17) w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok.

10a. Projekt uchwały PU 1215/17

10. Projekt uchwały (PU 1175/17) w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1202/17) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

5. Projekt uchwały (PU 1204/17) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

6. Projekt uchwały (PU 1210/17) w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu na rok 2018.

7. Projekt uchwały (PU 1209/17) w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna....

8. Projekt uchwały (PU 1211/17) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

9. Projekt uchwały (PU 1174/17) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

10. Projekt uchwały (PU 1175/17) w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok.

11. Wolne głosy i wnioski.