Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LIX, 2009-08-25 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 874/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 873/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 859/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 868/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 862/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 864/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 869/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 866/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 865/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 875/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 861/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 867/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 871/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 870/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 857/09

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 858/09

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 863/09

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 876/09

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 852/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 853/09 A

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 28 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 874/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 873/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 859/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 868/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 862/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 864/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 869/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 866/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 865/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 875/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 861/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 867/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 871/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 870/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 857/09

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 858/09

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 863/09

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 876/09

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 852/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 853/09 A

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania