Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LVI, 2013-09-24 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 971/13

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 973/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 964/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 968/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 965/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 967/13

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 970/13 a

Pkt. 8b porządku obrad - debata nad PU 963/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 969/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 966/13

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 974/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 949/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 961/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 957/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 950/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 958/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 959/13

Pkt.18 porządku obrad - debata nad PU 960/13

Pkt.19 porządku obrad - debata nad PU 951/13

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 953/13

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 954/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 955/13

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 962/13

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 28 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 973/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 964/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 968/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 965/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 967/13

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 970/13 a

Pkt. 8b porządku obrad - debata nad PU 963/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 969/13

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 974/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 949/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 961/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 957/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 950/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 958/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 959/13

Pkt.18 porządku obrad - debata nad PU 960/13

Pkt.19 porządku obrad - debata nad PU 951/13

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 953/13

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 954/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 955/13

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 962/13

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski