Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LVII, 2013-10-15 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 982/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 978/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 979/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 957/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 972/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 980/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 983/13

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 988/13

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 989/13

Pkt. 10c porządku obrad - debata nad PU 990/13

Pkt. 10d porządku obrad - debata nad PU 993/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 981/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 986/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 987/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 975/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 986/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 986/13

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 21 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 982/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 978/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 979/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 957/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 972/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 980/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 983/13

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 988/13

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 989/13

Pkt. 10c porządku obrad - debata nad PU 990/13

Pkt. 10d porządku obrad - debata nad PU 993/13

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 981/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 986/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 987/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 975/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 986/13

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - wolne głosy i wnioski