Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LVIII, 2013-11-05 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1002/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1003/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 997/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 998/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 999/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1000/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1005/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 996/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1004/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1005/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 995/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1006/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 976/13

Pkt. 18 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 19 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 22 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1003/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 997/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 998/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 999/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1000/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1005/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 996/13

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1004/13

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1005/13

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 995/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1006/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 976/13

Pkt. 18 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 19 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - wolne głosy i wnioski