Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXI, 2013-12-20 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 994/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1055/13

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 1041/13

Pkt. 5b porządku obrad - debata nad PU 1061/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1023/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1024/13

Pkt. 8 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 9 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 994/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1055/13

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 1041/13

Pkt. 5b porządku obrad - debata nad PU 1061/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1023/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1024/13

Pkt. 8 porządku obrad - wolne głosy i wnioski