Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXII, 2014-01-28 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1084/14

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU - S 1087/14

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1078/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1079/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 991/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 992/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1036/13

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1036/13

Pkt. 22 porządku obrad - Roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2013.

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1036/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1068/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1063/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1064/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1065/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1066/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1054/13

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 1081/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1054/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1067/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1069/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1070/14

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 1073/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1071/14

Pkt. 18c porządku obrad - debata nad PU 1082/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1057/13

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1062/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1036/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1037/13

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 27 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU - S 1087/14

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1078/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1079/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 991/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1036/13

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1036/13

Pkt. 22 porządku obrad - Roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2013.

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1036/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1068/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1054/13

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 1081/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1054/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1067/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1069/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1070/14

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 1073/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1071/14

Pkt. 18c porządku obrad - debata nad PU 1082/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1057/13

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1062/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1036/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1037/13

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania