Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXIII, 2009-11-17 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Pkt. 5 porządku obrad - Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2010 - I czytanie.

Pkt. 6 porządku obrad - Projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2010 - 2014 - I czytanie.

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU955/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 954/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU - S/562/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 953/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 949/09

Pkt. 11 A porządku obrad - debata nad PU 961/09

Pkt. 11 B porządku obrad - debata nad PU 958/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 948/09

Pkt. 13 porządku obrad - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 15 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 18 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 5 porządku obrad - Projekt budżetu miasta Poznania na rok 2010 - I czytanie.

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU955/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 954/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU - S/562/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 953/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 949/09

Pkt. 11 A porządku obrad - debata nad PU 961/09

Pkt. 11 B porządku obrad - debata nad PU 958/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 948/09

Pkt. 13 porządku obrad - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009

Pkt. 14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 15 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 16 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania