Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXIII, 2014-02-25 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1110/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1072/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1094/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1096/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1053/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1106/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1090/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1098/14

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU 1114/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1080/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1085/14A

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1097/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1104/14

Pkt. 34 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2013.

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1104/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1091/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1092/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1093/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1109/14

Pkt. 23a porządku obrad - debata nad PU 1111/14

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1095/14

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1075/14

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 1076/14

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1077/14

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 1088/14

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 1089/14

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1108/14

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 1099/14

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 1100/14

Pkt. 35 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2013.

Pkt. 36 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 37 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 38 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 39 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 40 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1110/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1072/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1094/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1096/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1053/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1106/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1090/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1098/14

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU 1114/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1080/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1085/14A

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1097/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1104/14

Pkt. 34 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2013.

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1104/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1091/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1092/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1093/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1109/14

Pkt. 23a porządku obrad - debata nad PU 1111/14

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1095/14

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1075/14

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1077/14

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 1088/14

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1108/14

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 1099/14

Pkt. 35 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2013.

Pkt. 36 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 37 porządku obrad - interpelacje i zapytania