Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXIV, 2018-03-27 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1292/18) uchylająca uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum 6 w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1293/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park im. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1294/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu.

7. Projekt uchwały (PU 1291/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu.

8. Projekt uchwały (PU 1272/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko – Radojewo – Umultowo, część Radojewo Wschód w Poznaniu.

9. Projekt uchwały (PU 1295/18) w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej...

10. Projekt uchwały (PU 1304/18) zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

27. Interpelacje i zapytania.

28. Odpowiedzi na zapytania.

11. Projekt uchwały (PU 1301/18) w sprawie ustalenia na terenie miasta Poznania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

22. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Poznania w roku 2017.

11. Projekt uchwały (PU 1301/18) w sprawie ustalenia na terenie miasta Poznania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

22. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Poznania w roku 2017.

23. Informacja o stanie ratownictwa i bezpieczeństwa miasta Poznania za 2017r.

24. Ocena stanu sanitarno- epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2017.

25. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2017roku.

12. Projekt uchwały (PU 1303/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

13. Projekt uchwały (PU 1302/18) w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018.

14. Projekt uchwały PU 1300 /18

15. Projekt uchwały (PU 1298/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

16. Projekt uchwały (PU 1299/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

17. Projekt uchwały (PU 1286/18) zmieniająca uchwałę Nr LXI/1133/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok

18. Projekt uchwały (PU 1305/18) w sprawie rozpatrzenia petycji W.C. obejmującej żądanie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul Wiatraczną, Krzywoustego i Inflancką, na wysokości os. Lecha.

19. Projekt uchwały (PU 1287/18) w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej żądania uregulowania kwestii dofinansowania żłobków niepublicznych w 2018 r. w formie uchwały Rady Miasta Poznania.

20. Projekt uchwały (PU 1288/18) w sprawie skargi J.R. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z nienależytym postępowaniem w sprawie zmiany lokalizacji przystanków tramwajowych Rynek Wildecki.

21. Projekt uchwały (PU 1289/18) w sprawie skargi J.R. na bezczynność Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na protest mieszkańców Wildy w sprawie zmiany lokalizacji przystanków tramwajowych Rynek Wildecki.

21A. Projekt uchwały PU 1307/18

21B. Projekt uchwały PU 1308/18

26. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

29. Wolne głosy i wnioski.

30. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1292/18) uchylająca uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum 6 w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1294/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu.

7. Projekt uchwały (PU 1291/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu.

8. Projekt uchwały (PU 1272/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko – Radojewo – Umultowo, część Radojewo Wschód w Poznaniu.

9. Projekt uchwały (PU 1295/18) w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej...

10. Projekt uchwały (PU 1304/18) zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

27. Interpelacje i zapytania.

28. Odpowiedzi na zapytania.

11. Projekt uchwały (PU 1301/18) w sprawie ustalenia na terenie miasta Poznania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

22. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Poznania w roku 2017.

11. Projekt uchwały (PU 1301/18) w sprawie ustalenia na terenie miasta Poznania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

22. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Poznania w roku 2017.

23. Informacja o stanie ratownictwa i bezpieczeństwa miasta Poznania za 2017r.

24. Ocena stanu sanitarno- epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2017.

25. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2017roku.

12. Projekt uchwały (PU 1303/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

13. Projekt uchwały (PU 1302/18) w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018.

14. Projekt uchwały PU 1300 /18

15. Projekt uchwały (PU 1298/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

16. Projekt uchwały (PU 1299/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

17. Projekt uchwały (PU 1286/18) zmieniająca uchwałę Nr LXI/1133/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok

18. Projekt uchwały (PU 1305/18) w sprawie rozpatrzenia petycji W.C. obejmującej żądanie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul Wiatraczną, Krzywoustego i Inflancką, na wysokości os. Lecha.

19. Projekt uchwały (PU 1287/18) w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej żądania uregulowania kwestii dofinansowania żłobków niepublicznych w 2018 r. w formie uchwały Rady Miasta Poznania.

20. Projekt uchwały (PU 1288/18) w sprawie skargi J.R. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z nienależytym postępowaniem w sprawie zmiany lokalizacji przystanków tramwajowych Rynek Wildecki.

21A. Projekt uchwały PU 1307/18

21B. Projekt uchwały PU 1308/18

29. Wolne głosy i wnioski.