Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXIV, 2014-03-18 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1105/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1124/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1125/14

Pkt. 7 porządku obrad - Informacja o zgłoszonych żądabiach,o których mowa w art. 36 ust. 1 - 3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - za okres od 1

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1121/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1122/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1080/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1085/14 A

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU - S 1138/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1101/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1102/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1103/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1118/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1107/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1112/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1117/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1083/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1120/14

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1136/14

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1127/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1128/14

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1129/14

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1130/14

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1131/14

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 1132/14

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1136/14

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 1134/14

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1119/14

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 1115/14

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 1116/14

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1123/14

Pkt. 32 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 33 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 34 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 35 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 36 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1105/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1124/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1125/14

Pkt. 7 porządku obrad - Informacja o zgłoszonych żądabiach,o których mowa w art. 36 ust. 1 - 3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - za okres od 1

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1121/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1080/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1085/14 A

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU - S 1138/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1101/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1102/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1103/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1118/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1107/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1112/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1117/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1083/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1120/14

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1127/14

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1136/14

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 1134/14

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1119/14

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 1115/14

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 1116/14

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 1123/14

Pkt. 32 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 33 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 34 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania