Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXV, 2018-04-17 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za 2017 rok.

4A. Projekt uchwały (PU 1320/18) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

4B. Projekt uchwały (PU 1321/18) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

5. Projekt uchwały (PU 1313/18) w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy.

6. Projekt uchwały (PU 1314/18) w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego...

7. Projekt uchwały (PU 1310/18) w sprawie wystąpienia do władz kościelnych o ustanowienie Błogosławionej Marii Karłowskiej Patronką Miasta Poznania

8. Projekt uchwały (PU 1311/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego...

20. Interpelacje i zapytania.

8. Projekt uchwały (PU 1311/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego...

9. Projekt uchwały (PU 1272/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko – Radojewo – Umultowo, część Radojewo Wschód w Poznaniu.

10. Projekt uchwały (PU 1294/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu.

11. Projekt uchwały (PU 1296/18) w sprawie utworzenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33 i nadania statutu.

12. Projekt uchwały (PU 1297/18) w sprawie włączenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 110...

12A. Projekt uchwały (PU 1322/18)

10. Projekt uchwały (PU 1294/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu.

13. Projekt uchwały (PU 1306/18) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu.

14. Projekt uchwały (PU 1213/17) w sprawie zmiany nazwy ronda Felicjana Sypniewskiego na Starołęka Wielka

15. Projekt uchwały (PU 1285/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Ireny Sendlerowej.

16. Projekt uchwały (PU 1312/18) w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli wydatkowania środków miejskich...

17. Projekt uchwały (PU 1309/18) w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Handlowej Bazar

18. Projekt uchwały (PU 1315/18) w sprawie uznania odwołania Rady Osiedla Strzeszyn od Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 4/2018/P za bezzasadne.

20. Interpelacje i zapytania.

19. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

21. Odpowiedzi na zapytania.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za 2017 rok.

4A. Projekt uchwały (PU 1320/18) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

5. Projekt uchwały (PU 1313/18) w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy.

6. Projekt uchwały (PU 1314/18) w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego...

7. Projekt uchwały (PU 1310/18) w sprawie wystąpienia do władz kościelnych o ustanowienie Błogosławionej Marii Karłowskiej Patronką Miasta Poznania

20. Interpelacje i zapytania.

8. Projekt uchwały (PU 1311/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego...

9. Projekt uchwały (PU 1272/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko – Radojewo – Umultowo, część Radojewo Wschód w Poznaniu.

10. Projekt uchwały (PU 1294/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu.

11. Projekt uchwały (PU 1296/18) w sprawie utworzenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33 i nadania statutu.

12. Projekt uchwały (PU 1297/18) w sprawie włączenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 110...

12A. Projekt uchwały (PU 1322/18)

10. Projekt uchwały (PU 1294/18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu.

13. Projekt uchwały (PU 1306/18) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu.

14. Projekt uchwały (PU 1213/17) w sprawie zmiany nazwy ronda Felicjana Sypniewskiego na Starołęka Wielka

15. Projekt uchwały (PU 1285/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Ireny Sendlerowej.

16. Projekt uchwały (PU 1312/18) w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli wydatkowania środków miejskich...

17. Projekt uchwały (PU 1309/18) w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Handlowej Bazar

18. Projekt uchwały (PU 1315/18) w sprawie uznania odwołania Rady Osiedla Strzeszyn od Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 4/2018/P za bezzasadne.

22. Wolne głosy i wnioski.