Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXVII, 2014-05-20 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1180/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1181/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1182/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1183/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1184/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1168/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1149/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1166/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1156/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1157/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1172/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1173/14

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 1186/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1177/14

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 1185/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1158/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1170/14

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1179/14

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1178/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1175/14

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1171/14

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 29 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1180/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1181/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1182/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1183/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1184/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1168/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1149/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1166/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1156/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1157/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1172/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1173/14

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 1186/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1177/14

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 1185/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1158/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1170/14

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1179/14

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1178/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1175/14

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1171/14

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania