Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXX, 2010-04-13 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1053/10 - Strategia Rozwoju m. Poznania do roku 2030 I czytanie

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1020/10

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1021/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1054/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1011/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1018/10

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1047/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1040/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1045/10

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1046/10

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1048/10

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1050/10

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1051/10

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1043/10

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1032/10

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1044/10

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1052/10

Pkt. 20A porządku obrad - debata nad PU 1062/10

Pkt. 20B porządku obrad - debata nad PU 1061/10

Pkt. 20C porządku obrad - debata nad PU 1060/10

Pkt. 20D porządku obrad - debata nad PU 1059/10

Pkt. 20E porządku obrad - debata nad PU 1058/10

Pkt. 20F porządku obrad - debata nad PU 1057/10

Pkt. 20G porządku obrad - debata nad PU 1056/10

Pkt. 20H porządku obrad - debata nad PU 1055/10

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1049/10

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 26 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1053/10 - Strategia Rozwoju m. Poznania do roku 2030 I czytanie

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1020/10

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1021/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1054/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1011/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1018/10

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1047/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1040/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1045/10

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1046/10

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1048/10

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1050/10

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1043/10

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1032/10

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1044/10

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1052/10

Pkt. 20A porządku obrad - debata nad PU 1062/10

Pkt. 20B porządku obrad - debata nad PU 1061/10

Pkt. 20C porządku obrad - debata nad PU 1060/10

Pkt. 20D porządku obrad - debata nad PU 1059/10

Pkt. 20E porządku obrad - debata nad PU 1058/10

Pkt. 20F porządku obrad - debata nad PU 1057/10

Pkt. 20G porządku obrad - debata nad PU 1056/10

Pkt. 20H porządku obrad - debata nad PU 1055/10

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1049/10

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania