Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXXI, 2010-04-27 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 2 a porządku obrad - debata nad PU 1070/10

Pkt. 2 b porządku obrad - debata nad PU 1071/10

Pkt. 2 c porządku obrad - debata nad PU 1072/10

Pkt. 3 Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu miasta Poznania za rok 2009.

Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2009 (projekt uchwały nr 1067/10)

Pkt. 5 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 6 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 a porządku obrad - debata nad PU 1070/10

Pkt. 2 b porządku obrad - debata nad PU 1071/10

Pkt. 2 c porządku obrad - debata nad PU 1072/10

Pkt. 3 Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu miasta Poznania za rok 2009.

Pkt. 5 porządku obrad - wolne głosy i wnioski