Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXXII, 2010-05-11 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1053/10

Pkt. 4A porządku obrad - debata nad PU 1082/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1073/10

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1074/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1022/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 824/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1077/10

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1076/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1056/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1057/10

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1065/10

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1069/10

Pkt. 14A porządku obrad - debata nad PU 1084/10

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1063/10

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1064/10

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1068/10

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU-S/1066/10

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1078/10

Pkt. 20 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 21 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 22 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 24 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1053/10

Pkt. 4A porządku obrad - debata nad PU 1082/10

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1073/10

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1074/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1022/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 824/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1077/10

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1076/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1056/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1057/10

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1065/10

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1069/10

Pkt. 14A porządku obrad - debata nad PU 1084/10

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1063/10

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1064/10

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU-S/1066/10

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1078/10

Pkt. 20 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 21 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - wolne głosy i wnioski