Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXXIII, 2014-09-23 08:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1257/14 A

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1273/14

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 1277/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1250/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1255/14

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 1274/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1270/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1269/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1268/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1264/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1265/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1266/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1267/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1263/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1256/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1262/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1272/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1249/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1248/14

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1252/14

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1253/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1261/14

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1259/14

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1258/14

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1251/14

Pkt. 27 porządku obrad - Sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2013 roku.

Pkt. 28 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2013. roku.

Pkt. 29 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 30 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 31 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 32 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1257/14 A

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1273/14

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 1277/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1250/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1255/14

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 1274/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1270/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1268/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1264/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1265/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1266/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1267/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1263/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1256/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1262/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1272/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1249/14

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1252/14

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1253/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1261/14

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1259/14

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1258/14

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1251/14

Pkt. 27 porządku obrad - Sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2013 roku.

Pkt. 28 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności w 2013. roku.

Pkt. 29 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 30 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania