Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXXIV, 2014-10-14 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1297/14

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 1304/14

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1271/14

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1293/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1292/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1291/14

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 1299/14

Pkt. 7b porządku obrad - debata nad PU 1305/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1222/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1278/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1279/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1280/14

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU 1301/14

Pkt. 11b porządku obrad - debata nad PU 1302/14

Pkt. 11c porządku obrad - debata nad PU 1303/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1286/14

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 1306

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1287/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1288/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1289/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1290/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1276/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1281/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1294/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1285/14

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1295/14

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1296/14

Pkt.25a porządku obrad - debata nad PU 1298/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1285/14

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1282/14

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 1283/14

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1284/14

Pkt. 29 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 30 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 31 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 32 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 33 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1297/14

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 1304/14

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1271/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1293/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1291/14

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 1299/14

Pkt. 7b porządku obrad - debata nad PU 1305/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1222/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1278/14

Pkt. 11c porządku obrad - debata nad PU 1303/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1286/14

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 1306

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1287/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1288/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1289/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1290/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1276/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1281/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1294/14

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1295/14

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1296/14

Pkt.25a porządku obrad - debata nad PU 1298/14

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 1285/14

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 1282/14

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 1283/14

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 1284/14

Pkt. 29 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 30 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 31 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania