Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXXV, 2014-11-04 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 1312/14 a

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1271/14A

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 1312/14 a

Pkt. 4b porządku obrad - debata nad PU 1314/14

Pkt. 4c porządku obrad - debata nad PU 1316/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1310/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1311/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1326/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1323/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1324/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1291/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1294/14

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1318/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1319/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1320/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1325/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1308/14

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1322/14

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1321/14

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1309/14

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1307/14

Pkt. 25a porządku obrad - debata nad PU 1328/14

Pkt. 26 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 29 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 30 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 1312/14 a

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1271/14A

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 1312/14 a

Pkt. 4b porządku obrad - debata nad PU 1314/14

Pkt. 4c porządku obrad - debata nad PU 1316/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1310/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1311/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1326/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1323/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1324/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1291/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1294/14

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1318/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1319/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1320/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1325/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1308/14

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 1322/14

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 1321/14

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 1309/14

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 1307/14

Pkt. 25a porządku obrad - debata nad PU 1328/14

Pkt. 26 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 29 porządku obrad - wolne głosy i wnioski