Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: VII, 2015-02-10 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - zaprezentowanie przez przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej założeń modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz rekomendacji dotyczących jego wdrażania na szczeblu miasta.

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 35/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 36/15

Pkt. 16 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 9 a porządku obrad - debata nad PU 39/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 36/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 37/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 7/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 38/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 10/14b

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 32/15

Pkt. 13 a porządku obrad - debata nad PU 40/15

Pkt. 13 b porządku obrad - debata nad PU 41/15

Pkt. 13 c porządku obrad - debata nad PU 42/15

Pkt. 15 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2014

Pkt. 17 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 20 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - zaprezentowanie przez przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej założeń modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz rekomendacji dotyczących jego wdrażania na szczeblu miasta.

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 35/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 36/15

Pkt. 16 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 9 a porządku obrad - debata nad PU 39/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 36/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 37/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 7/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 38/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 10/14b

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 32/15

Pkt. 13 a porządku obrad - debata nad PU 40/15

Pkt. 13 b porządku obrad - debata nad PU 41/15

Pkt. 13 c porządku obrad - debata nad PU 42/15

Pkt. 14 porządku obrad - roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2014

Pkt. 15 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2014

Pkt. 17 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - wolne głosy i wnioski