Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: X, 2015-04-14 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 67/15

Pkt. 3 a porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 68/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 75/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 76/15

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 84/15

Pkt.8b debata nad GOAP

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 76/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 77/15

Pkt.8b debata nad GOAP

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 70/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 71/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 70/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 83/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 79/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 80/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 81/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 82/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 78/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 72/15

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 87/15

Pkt. 17b porządku obrad - debata nad PU 88/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 73/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 55/15

Pkt. 20 Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2014

Pkt. 21 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

Pkt. 22 Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu w 2014 roku

Pkt. 23 Sprawozdanie z efektów pracy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r. : Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu.

Pkt. 24 Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt.27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 28 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 a porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 68/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 75/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 76/15

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 84/15

Pkt.8b debata nad GOAP

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 76/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 77/15

Pkt.8b debata nad GOAP

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 70/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 71/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 70/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 71/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 83/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 79/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 80/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 82/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 78/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 72/15

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 87/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 55/15

Pkt. 20 Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2014

Pkt. 21 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

Pkt. 23 Sprawozdanie z efektów pracy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r. : Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu.

Pkt. 24 Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt.27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski