Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XII, 2007-04-17 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 88/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 96/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 91/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 99/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 100/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 101/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 102/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 103/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 105/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 106/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 109/07

Raport Powiatowego Urzędu Pracy " Rynek pracy w Poznaniu i Powiacie Poznańskim w 2006 roku "

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za rok 2006.

Pkt. 20 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za rok 2006.

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 22 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 23 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 88/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 96/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 91/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 99/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 103/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 105/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 106/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 109/07

Raport Powiatowego Urzędu Pracy " Rynek pracy w Poznaniu i Powiacie Poznańskim w 2006 roku "

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za rok 2006.

Pkt. 20 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 22 porządku obrad - wolne głosy i wnioski