Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XIX, 2007-07-17 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 170/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 181/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 163/07

Pkt. 8 A porządku obrad - debata nad PU 182/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 172/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 162/07

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 162/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU-S/179/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 174/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 177/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1393/06

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 161/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 164/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 175/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 165/07

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 176/07

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 173/07

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 166/07

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 168/07

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 169/07

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 180/07

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 167/07

Pkt. 28 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 29 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 170/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 181/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 163/07

Pkt. 8 B porządku obrad - debata nad PU 183/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 162/07

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 162/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU-S/179/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 174/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 177/07

Pkt. 13 A porządku obrad - debata nad PU 189/07 A

Pkt. 14 A porządku obrad - debata nad PU 187/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 161/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 164/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 175/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 165/07

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 176/07

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 166/07

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 168/07

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 169/07

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 180/07

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 167/07