Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XL, 2012-11-06 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 656/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 661/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 660/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 666/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 662/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 665/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 648/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 649/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 654/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 650/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 663/12

Pkt. 14a porządku obrad - debata nad PU 673/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 658/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 659/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 664/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 630/12 a

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 672/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 667/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 651/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 657/12

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 638/12

Pkt. 24 porządku obrad - Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Poznania za lata 2009 - 2010.

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 28 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 29 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 656/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 661/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 660/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 666/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 662/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 665/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 649/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 654/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 663/12

Pkt. 14a porządku obrad - debata nad PU 673/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 658/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 659/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 664/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 630/12 a

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 672/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 667/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 651/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 657/12

Pkt. 24 porządku obrad - Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Poznania za lata 2009 - 2010.

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania