Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLI, 2017-01-24 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - złożenie ślubowania przez radnych

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 775/17

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 772/17

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 773/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 754/17

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 750/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 769/17

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 758/17

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 759/17

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 760/17

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 761/17

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 762/17

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 763/17

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 712/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 713/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 714/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 746/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 753/17

Pkt. 37 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 38 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 753/17

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 779/17 S

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 651/16 b

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 755/17

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 765/17

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 408/16

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 767/17

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 768/17

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 756/17

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 749/16

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 764/17

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 766/17

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 737/16

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 771/17

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 752/17

Pkt. 34a porządku obrad - debata nad PU 776/17

Pkt. 35 porządku obrad - informacja Prezydenta Miasta Poznania o realizacji wnioskó w i zaleceń pokontrolnych

Pkt. 36 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 39 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 40 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 775/17

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 773/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 754/17

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 750/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 769/17

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 758/17

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 759/17

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 760/17

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 761/17

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 762/17

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 763/17

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 712/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 713/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 714/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 746/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 753/17

Pkt. 37 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 38 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 753/17

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 779/17 S

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 651/16 b

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 755/17

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 765/17

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 408/16

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 767/17

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 768/17

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 756/17

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 749/16

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 764/17

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 766/17

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 737/16

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 771/17

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 752/17

Pkt. 34a porządku obrad - debata nad PU 776/17

Pkt. 35 porządku obrad - informacja Prezydenta Miasta Poznania o realizacji wnioskó w i zaleceń pokontrolnych

Pkt. 36 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 39 porządku obrad - wolne głosy i wnioski