Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLIII, 2008-10-14 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 A porządku obrad - debata nad PU 591/08

Pkt. 31 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 4 A porządku obrad - debata nad PU 591/08

Pkt. 32 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 4 A porządku obrad - debata nad PU 591/08

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU-S/581/08

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 554/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 557/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 578/08

Pkt. 8B porządku obrad - debata nad PU 593/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 451/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 452/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 546/08

Pkt. 11A porządku obrad - debata nad PU 590/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 555/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 556/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 580/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 577/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 548/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 571/08

Pkt. 18B porządku obrad - debata nad PU 594/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 573/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 567/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 568/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 574/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 575/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 559/08

Pkt. 24A porządku obrad - debata nad PU 582/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 559/08

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU-S 561/08

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 566/08

Pkt. 26A porządku obrad - debata nad PU 599/08

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 566/08

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 563/08

Pkt. 30 A porządku obrad - dyskusja o Aquanet - plan inwestycyjny, wnioski taryfowe.

Pkt. 33 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 34 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 4 A porządku obrad - debata nad PU 591/08

Pkt. 31 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 32 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 4 A porządku obrad - debata nad PU 591/08

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU-S/581/08

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 554/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 557/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 578/08

Pkt. 8A porządku obrad - debata nad PU 592/08

Pkt. 8B porządku obrad - debata nad PU 593/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 451/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 452/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 546/08

Pkt. 11A porządku obrad - debata nad PU 590/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 555/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 556/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 580/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 577/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 548/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 571/08

Pkt. 18A porządku obrad - debata nad PU 589/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 573/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 567/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 568/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 574/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 575/08

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 569/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 559/08

Pkt. 24A porządku obrad - debata nad PU 582/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 559/08

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU-S 561/08

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 566/08

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 563/08

Pkt. 30 A porządku obrad - dyskusja o Aquanet - plan inwestycyjny, wnioski taryfowe.

Pkt. 33 porządku obrad - wolne głosy i wnioski