Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLIV, 2008-11-04 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 361/08

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 606/08

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 611/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 612/08

Pkt. 8 a porządku obrad - debata nad PU - S 622/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 607/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 609/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 610/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 602/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 601/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 608/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 586/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 598/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 615/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 616/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 585/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 614/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 583/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 579/08

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 597/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 596/08

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 603/08

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 604/08

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 605/08

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 498/08

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 588/08

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU - S/581/08

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU - S/570/08

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 595/08

Pkt. 34 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 35 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 37 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 38 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 361/08

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 606/08

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 611/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 612/08

Pkt. 8 a porządku obrad - debata nad PU - S 622/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 607/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 609/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 610/08

Pkt. 12 A porządku obrad - debata nad PU 625/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 601/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 608/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 586/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 598/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 615/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 616/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 585/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 614/08

Pkt. 21A porządku obrad - debata nad PU 620/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 583/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 579/08

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 597/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 596/08

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 603/08

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 604/08

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 605/08

Pkt. 28A porządku obrad - debata nad PU 626/08

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 498/08

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 588/08

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU - S/581/08

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU - S/570/08

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 595/08

Pkt. 34 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 35 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 37 porządku obrad - wolne głosy i wnioski