Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLIV, 2017-03-14 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 835/17

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 836/17

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 838/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 826/17

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 827/17

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 823/17

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 785/17

Pkt. 29 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 30 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 807/17

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 785/17

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 807/17

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 828/17

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 833/17

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 837/17

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 839/17

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 840/17

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 841/17

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 822/17

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 831/17

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 834/17

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 824/17

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 832/17

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 815/17 s

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 816/17

Pkt. 26 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania w roku 2016.

Pkt. 25 porządku obrad - Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Poznania w roku 2016.

Pkt. 27 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2016. roku.

Pkt. 28 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 31 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 32 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 835/17

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 838/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 826/17

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 827/17

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 823/17

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 785/17

Pkt. 29 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 807/17

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 785/17

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 828/17

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 833/17

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 837/17

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 839/17

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 840/17

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 841/17

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 822/17

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 831/17

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 834/17

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 824/17

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 832/17

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 815/17 s

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 816/17

Pkt. 26 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania w roku 2016.

Pkt. 25 porządku obrad - Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Poznania w roku 2016.

Pkt. 26 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania w roku 2016.

Pkt. 25 porządku obrad - Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Poznania w roku 2016.

Pkt. 27 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2016. roku.

Pkt. 28 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 31 porządku obrad - wolne głosy i wnioski