Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLIX, 2017-06-06 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 937/17

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 938/17

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 939/17

Pkt. 6 A porządku obrad - debata nad PU 946/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 916/17

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad absolutorium

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 942/17

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 940/17

Pkt. 6 A porządku obrad - debata nad PU 946/17

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 955/17

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 963/17

Pkt. 11 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 12 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 937/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 916/17

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad absolutorium

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 942/17

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 940/17

Pkt. 6 A porządku obrad - debata nad PU 946/17

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 955/17

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 963/17

Pkt. 11 porządku obrad - wolne głosy i wnioski