Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLIX, 2013-04-16 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 830/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 831/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 832/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 833/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 834/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 815/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 827/13

Pkt. 11 porządku obrad - Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - za okres od 1.0

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 826/13

Pkt.15 A porządku obrad - debata nad PU 843/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 829/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 835/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 840/13

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 838/13

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 839/13

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 821/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 822/13

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 823/13

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 841/13

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 842/13

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 790/13

Pkt. 27 porządku obrad - sprawozdanie z działalnosci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za rok 2012, zawierające wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Pkt. 28 porządku obrad - raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.

Pkt. 29 porządku obrad - sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

Pkt. 30 porządku obrad - sprawozdanie z efektów pracy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Pkt. 31 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 30a porządku obrad - debata nad PU 847/13

Pkt. 31 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 32 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 33 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 34 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 35 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 830/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 831/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 832/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 833/13

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 834/13

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 815/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 827/13

Pkt. 11 porządku obrad - Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - za okres od 1.0

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 826/13

Pkt.15 A porządku obrad - debata nad PU 843/13

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 829/13

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 835/13

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 840/13

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 838/13

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 839/13

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 821/13

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 822/13

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 823/13

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 841/13

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 842/13

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 790/13

Pkt. 27 porządku obrad - sprawozdanie z działalnosci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za rok 2012, zawierające wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Pkt. 28 porządku obrad - raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.

Pkt. 29 porządku obrad - sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

Pkt. 30 porządku obrad - sprawozdanie z efektów pracy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Pkt. 31 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 30a porządku obrad - debata nad PU 847/13

Pkt. 31 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 32 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 33 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 34 porządku obrad - wolne głosy i wnioski