Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLVI, 2017-04-04 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 881/17

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 868/17 S

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 866/17

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 844/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 850/17

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 845/17

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 852/17

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 851/17

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 853/17

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 854/17

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 855/17

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 856/17

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 857/17

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 861/17

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 862/17

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 863/17

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 846/17

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 847/17

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 848/17

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 849/17

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 858/17

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 859/17

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 860/17

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 870/17

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 871/17

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 876/17

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 843/17

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 864/17

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 842/17

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 865/17

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 867/17

Pkt. 35 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za 2016. rok.

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 876/17

Pkt. 34 porządku obrad - ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2016.

Pkt. 36 porządku obrad - informacja o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznaniaz kontroli Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie zarządzania transportem miejskim.

Pkt. 37 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 38 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 39 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 40 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 41 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 881/17

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 868/17 S

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 866/17

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 844/17

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 850/17

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 845/17

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 855/17

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 856/17

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 846/17

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 847/17

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 848/17

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 858/17

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 859/17

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 860/17

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 870/17

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 871/17

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 864/17

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 842/17

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 865/17

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 867/17

Pkt. 35 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za 2016. rok.

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 876/17

Pkt. 34 porządku obrad - ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2016.

Pkt. 36 porządku obrad - informacja o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznaniaz kontroli Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie zarządzania transportem miejskim.

Pkt. 37 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 38 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 39 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 40 porządku obrad - wolne głosy i wnioski