Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XV, 2015-07-14 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 123/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 126/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 127/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 140/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 143/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 144/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 145/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 146/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 147/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 148/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 149/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 150/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 151/15

Pkt. 16 A porządku obrad - debata nad PU 166/15

Pkt. 16 B porządku obrad - debata nad PU 167/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 154/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 155/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 156/15

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 119/15

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 135/15

Pkt. 21 A porządku obrad - debata nad PU 165/15-S

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 139/15

Pkt. 22 A porządku obrad - debata nad PU 163/15

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 153/15

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 160/15

Pkt. 24 A porządku obrad - debata nad PU 164/15

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 162/15

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 136/15

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 157/15

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 158/15

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 159/15

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 134/15

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 152/15

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 138/15

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 161/15

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 122/15

Pkt. 34 A porządku obrad - debata nad PU 168/15

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 118/15

Pkt. 36 porządku obrad - debata nad PU 141/15

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 142/15

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 137/15 S

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 73/15A

Pkt. 39 A porządku obrad - debata nad PU 174/15

Pkt. 39 B porządku obrad - debata nad PU 175/15

Pkt. 40 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 41 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 42 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt.43 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 44 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 123/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 126/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 127/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 140/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 143/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 144/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 145/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 146/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 147/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 148/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 149/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 150/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 151/15

Pkt. 16 A porządku obrad - debata nad PU 166/15

Pkt. 16 B porządku obrad - debata nad PU 167/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 154/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 156/15

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 119/15

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 135/15

Pkt. 21 A porządku obrad - debata nad PU 165/15-S

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 139/15

Pkt. 22 A porządku obrad - debata nad PU 163/15

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 153/15

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 160/15

Pkt. 24 A porządku obrad - debata nad PU 164/15

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 162/15

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 136/15

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 157/15

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 158/15

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 159/15

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 134/15

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 152/15

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 138/15

Pkt. 33 porządku obrad - debata nad PU 161/15

Pkt. 34 porządku obrad - debata nad PU 122/15

Pkt. 34 A porządku obrad - debata nad PU 168/15

Pkt. 35 porządku obrad - debata nad PU 118/15

Pkt. 37 porządku obrad - debata nad PU 142/15

Pkt. 38 porządku obrad - debata nad PU 137/15 S

Pkt. 39 porządku obrad - debata nad PU 73/15A

Pkt. 39 A porządku obrad - debata nad PU 174/15

Pkt. 39 B porządku obrad - debata nad PU 175/15

Pkt. 40 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 41 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt.43 porządku obrad - wolne głosy i wnioski