Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XVI, 2007-06-19 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 146/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 147/07

Pkt. 7 a porządku obrad - debata nad PU 157/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 134/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 145/07

Pkt. 22 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 139/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 151/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 137/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 138/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 140/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 142/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 144/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 126/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 135/07

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 149/07

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 141/07

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 143/07

Pkt. 24 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 25 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 146/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 147/07

Pkt. 7 a porządku obrad - debata nad PU 157/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 134/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 145/07

Pkt. 22 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 139/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 151/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 137/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 138/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 142/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 144/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 126/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 135/07

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 149/07

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 141/07

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 143/07