Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXI, 2015-12-08 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - Złożenie ślubowania przez Radnego.

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 304/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 297/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 286/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 310/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 309/15

Pkt. 9a porządku obrad - debata nad PU 312/15-s

Pkt. 9b porządku obrad - debata nad PU 313/15 - s

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 300/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 301/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 302/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 305/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 298/15

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 311/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 298/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 296/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 299/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 296/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 283/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 293/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 294/15

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 292/15

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 306/15

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 291/15

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 295/15

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 284/15

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 303/15

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 307/15

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 308/15

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 281/15

Pkt.28 a porządku obrad - debata nad PU 314/15

Pkt. 29 porządku obrad - Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2013 - 2014

Pkt. 30 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 31 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 32 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 33 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 34 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - Złożenie ślubowania przez Radnego.

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 304/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 297/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 310/15

Pkt. 9a porządku obrad - debata nad PU 312/15-s

Pkt. 9b porządku obrad - debata nad PU 313/15 - s

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 300/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 302/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 305/15

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 311/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 298/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 296/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 293/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 294/15

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 292/15

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 306/15

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 291/15

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 295/15

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 284/15

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 307/15

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 308/15

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 281/15

Pkt.28 a porządku obrad - debata nad PU 314/15

Pkt. 29 porządku obrad - Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2013 - 2014

Pkt. 30 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 31 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 32 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 33 porządku obrad - wolne głosy i wnioski