Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXIII, 2016-01-12 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 342/16

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 343/16

Pkt. 3c porządku obrad - debata nad PU 344/16 s

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 322/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 323/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 324/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 325/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 326/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 327/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 328/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 329/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 330/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 331/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 332/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 333/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 334/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 335/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 337/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 338/15

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 339/15

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 340/15

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 336/15

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 321/15

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 336/15

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 28 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 342/16

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 343/16

Pkt. 3c porządku obrad - debata nad PU 344/16 s

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 322/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 323/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 324/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 325/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 326/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 327/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 328/15

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 329/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 330/15

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 331/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 332/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 333/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 334/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 335/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 337/15

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 338/15

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 339/15

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 340/15

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 336/15

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 321/15

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 336/15

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski