Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXIV, 2007-10-23 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 236/07

Pkt. 5 A porządku obrad - debata nad PU 251/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 229/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 238/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 231/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 232/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 233/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 239/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 240/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 241/07

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 242/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 234/07

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 234/07

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 234/07

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 235/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 230/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 237/07

Pkt. 19 porządku obrad - informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Poznania za I półrocze 2007r

Pkt. 22 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 23 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 236/07

Pkt. 5 A porządku obrad - debata nad PU 251/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 229/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 238/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 240/07

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 234/07

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 16a porządku obrad - debata nad PU 253/07

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 230/07

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 237/07

Pkt. 18 A porządku obrad - debata nad PU-S/245/07

Pkt. 19 porządku obrad - informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Poznania za I półrocze 2007r

Pkt. 22 porządku obrad - wolne głosy i wnioski