Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXV, 2012-01-24 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 302/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 299/11A

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 364/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 255/11

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 377/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 309/11

Pkt. 10 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 310/11

Pkt. 11 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 302/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 299/11A

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 364/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 255/11

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 377/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 309/11

Pkt. 10 porządku obrad - wolne głosy i wnioski