Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXVI, 2007-11-20 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 277/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 275/07

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 291/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 260/07

Pkt. 16 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 260/07

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 263/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 265/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 264/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 265/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 273/07

Pkt. 12B porządku obrad - debata nad PU 281/07

Pkt. 12A porządku obrad - debata nad PU 280/07

Pkt. 14A porządku obrad - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2007

Pkt. 15 porządku obrad - Projekt budżetu Miasta Poznania na rok 2008 - I czytanie

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 19 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5a porządku obrad - debata nad PU 284/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 275/07

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 291/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 260/07

Pkt. 16 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 12B porządku obrad - debata nad PU 281/07

Pkt. 14A porządku obrad - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2007

Pkt. 15 porządku obrad - Projekt budżetu Miasta Poznania na rok 2008 - I czytanie